Lek med 3D design

David Álvarez del Pino Technology Teacher & IT Manager fra Sotogrande International school, en prestisjefylt internasjonal privatskole sør i Andalucia, besøkte Den Norske Skolen, Malaga for å lære oss om 3D printing. I første omgang var det 9. trinn som fikk en grundig innføring i hvordan man designer for 3D print med “Fusion 360”, gjennom et todagers workshop. Der fikk elevene konkrete oppgaver å løse for å bli kjent med programmet. På to dager gikk elevene fra å ikke kunne noe som helst, til å designe egne bildesign, som de testet ut og gradvis forbedret aerodynamisk.

Professor David Álvarez del Pino, som har stillingstittel Technology Teacher & IT Manager ved Sotogrande International School, hjelper elevene å lykkes med 3D design. Snart har skolen vår alle nødvendige verktøy tilgjengelig for å utvikle oss videre på egenhånd.

-Select, click on, strech and extrude. Ikke alle handlingene var innlysende med en gang, og det tok litt tid før figurene tok form, og var på riktige mål. -Remember to save your progress so you dont forget, formaner professoren videre. Etter noen timer sitter logikken, og entusiasmen vokser i takt med utfordringene.

Temabasert undervisning

-Noe av det elevene lærer via denne oppæringen i 3D design, vil dukke opp igjen i et av våre kommende tverrfaglige prosjekter, røper Kim Slaatsveen. Han vil ikke at vi skal fortelle noe mer om det første temabaserte prosjektet nå, men røper at det kommer til å bli veldig spennende og variert, og dekke alle fagene på timeplanen. Kim har fått gjennomslag for innkjøp av flere MacBook Air, for å tilby elevene det beste verktøyet for å utforske og skape med 3D design og print.

I tråd med nyeste forskning skal Den Norske Skolen, Malaga gradvis over på læringsmetoder som sikrer bedre dybdelæring. Det å pugge for å oppnå gode karakterer og siden glemme alt man har lært, er på vei ut.  Skolen skal i større grad lære den oppvoksende generasjon selv å tenke ut løsninger og se sammenhenger. Ved å jobbe med tverrfaglige prosjekter i stedet for å dele opp skoledagen i fag, vil elevene få en større forståelse av det de lærer. Det står spennende, nye temabaserte prosjekter på planleggingsblokka både for barne- og ungdomstrinnene våre. Det er bare å glede seg. For mer informasjon om nye undervisningsstrategier, se udirbloggen

Påviser aerodynamisk motstand

Påviste aerodynamisk motstand: Til slutt i designprosessen sjekket elevene kritiske punkter for luftmotstand via en virituell vindtunnel. Under testingen fikk man se hvor på bilen luftstrømmene stoppet opp. Der luftstrømmen stoppet ble bilen rød. Så kunne man gå tilbake i tegneprogrammet og utbedre designen for en bedre funksjon.