Velkommen til nytt skoleår!

Vi på DNS Malaga har den store gleden av å ønske alle nye og «gamle» elever og foresatte velkommen til nytt skoleår hos oss. Første skoledag for elevene er 27.august. Alle elevene starter kl. 10, og skoledagen avsluttes kl. 14. Vi møtes i skolens gymsal ute i skolegården til velkomst, opprop og praktisk informasjon.

Mens elevene er i klassene sine vil de foresatte som ønsker det få en omvisning rundt på skolen av skolens FAU-representanter.

Vi gleder oss til å møte de nye familiene våre og til å treffe alle de vi kjenner fra før og ser frem til et godt samarbeid om et spennende og lærerikt skoleår for alle våre elever. Skulle det være noe dere lurer på frem til skolestarten er skolens kontor åpent fra 13. August. Stikk innom oss, eller send en e-post til post@dnsmalaga.com.

Vi sees!

Hilsen
Trude Jahren
Rektor