Praksisstudenter i Malaga

Tre studenter fra Universitetet i Sørøst-Norge har for tiden praksisperiode på Den Norske Skolen, Malaga. Her får de følge, planlegge og gjennomføre undervisningsøkter sammen med femte- og sjettetrinnselevene, under veiledning av kontaktlærer Camilla Skare Ulvatn.

Maren Sunde Eriksen studerer ved universitetets avdeling på Bakkenteigen. Der var det noen fornøyde, tidligere studenter, som fortalte henne om sin praksisperiode på Den Norske Skolen, Malaga i fjor.

-Etter å ha sett hvor fint de hadde det, ble valget enkelt, forteller hun.

Jeg har valgt å studere fagene norsk, samfunnsfag og mat og helse. Dette har jeg valgt fordi jeg er en reflekterende “persontype” og det passer godt med disse fagene. Samtidig liker jeg tolkningsmulighetene særlig norskfaget og samfunnsfag legger opp til. I tillegg bryr jeg meg mye om kosthold og ernæring, så derfor ble det også mat og helse. 

I praksisperioden disse ukene, underviser Maren i norsk, samfunnsfag, KRLE, mat og helse og kunst og håndverk. – Jeg har lært spesielt mye i de fagene jeg ikke har noen faglig tilknyting til. Det er mye å lære og da blir det sånn at jeg får lære i takt med elevene. Det syns jeg er veldig fint, forklarer Maren 

Maren er glad i reflekterende undervisning og oppgaver, og ønsker derfor å undervise i blant annet norsk og samfunnsfag

Hvilke tilbakemeldinger vil du gi skolen, veilederlæreren og elevene?

-Skolen er en veldig inkluderende. Den bygger på fellesskap, noe som kommer tydelig fram for oss som er nye her. Det er gode læringsmiljø, hyggelige og nysgjerrige elever og en fin skole.

Har du noe annet du gjerne vil fortelle om?

-Jeg er overrasket over hvor godt miljø det er blant nordmenn i et land som Spania. Synes det er flott at skolen fungerer så godt som den gjør. Jeg er utrolig privilegert som får komme på en så flott skole, og ikke minst takknemlig, avslutter Maren.

 

Her har Maren og Anniken nettopp avsluttet en økt i mat og helse, og spiser en selvlaget burger sammen med klassen og veilederlærer Camilla.

Anniken Stene Aspenes studerer for å bli lærer i matematikk og naturfag ved Universitetet i Sørøst-Norge avdeling Vestfold. Via et informasjonsmøte ang. utveksling, fikk hun informasjon om at man kunne ta praksisukene på Den Norge Skolen i Malaga, og grep denne muligheten. Her på skolen får hun prøvd seg som lærer i matematikk, naturfag, kunst og håndverk, KRLE og mat og helse.

-Etter hver undervisning får vi mye konstruktiv tilbakemelding med hva som må jobbes videre med. Dette er veldig lærerikt og nyttig kunnskap som jeg tar med meg videre til neste undervisning og også videre når jeg skal ut i jobb, forteller Anniken.

-Jeg føler meg veldig godt tatt i mot på skolen, og at jeg er velkommen her. Det er et inkluderende miljø, jeg har vært veldig fornøyd både veilederen og klassen, sier hun.

 

Anniken skal bli mattelærer. Her underviser hun om statistikk og stolpediagram.
Akkurat hva som foregår på dette bildet er litt uvisst. Men trinnene hun praktiserer med har nettopp landet et større prosjekt om Europa.På skolen her, som er en iPadskole, skulle en av oppgavene innen språk leveres som filmklipp..

Ella Bergrem Gaupset kommer også fra Universitetet i Sør-Øst Norge avdeling Bakkenteigen, der hun fikk vite om skolen her via et foredrag om utvekslingsmuligheter på universitetet. -Jeg synes det hørtes spennende ut å få muligheten til å reise et annet sted for å utøve praksis. Både på grunn av opplevelser, nye inntrykk og kultur, men også for å se hvordan en norsk skole opererer i et annet land, forteller Ella.

Ella har valgt å studere norsk, samfunnsfag og kroppsøving. Hun valgte norskfaget fordi hun ser hvor viktig det å kunne lese og skrive godt, både for elevenes utvikling og deres videre samfunnsdeltakelse. -Jeg ønsker også å skape en skrive/leseglede for den enkelte elev, forteller Ella entusiastisk.

Jeg valgt kroppsøving, av den grunn at jeg har god tro på at fysisk aktivitet har en positiv effekt på læring, forteller Ella. Her leder hun en gymtime.
Ella valgte norskfaget fordi hun ser hvor viktig det å kunne lese og skrive godt, både for elevenes utvikling og deres videre samfunnsdeltakelse.

-Samfunnsfaget finner jeg veldig spennende, både de ulike inngangene til faget (historie, geografi og samfunnskunnskap), temaene, og muligheten man får til å lære seg noe nytt parallellt med at samfunnet utvikler seg. Til slutt har jeg valgt kroppsøving, av den grunn at jeg har god tro på at fysisk aktivitet har en positiv effekt på læring. I tillegg er gym en mulighet til å møte elevene på en litt annen arena enn inne i klasserommet. 

-Enn så lenge har vi kun hatt en uke undervisning, poengterer Ella. -Men jeg vil gjerne nevne noen timer i norsk som jeg tror både jeg selv og elevene har lært mye av.

-Vi har jobbet med prosesskriving i norsk, der elevene først har skrevet en fortelling/historie ut fra et scenario vi laget inne på et grupperom. Videre har vi lest over alle tekstene, og gitt en tilbakemelding på hver tekst. Påfølgende time jobbet elevene med tilbakemeldingene, for deretter å videreutvikle tekstene sine.

-Parallelt jobbet vi sammen, med noen fellesnevnere innen utfordringer ved å skrive. Vi opplevde et engasjement rundt denne måten å jobbe på, og jeg gleder meg til fortsettelsen! Ellers har jeg lært svært mye av tilbakemeldinger og veiledning med praksislærer, samt samarbeid med mine medstudiner. 

 Hvilke tilbakemeldinger vil du gi skolen, veilederlæreren og elevene?,

– Jeg setter svært stor pris på hvor godt vi har blitt mottatt av alle parter. Hele skolen har tatt oss imot med åpne armer, noe som gir meg en trygghet til å utvikle meg som lærer med alle de oppgaver det innebærer. Camilla (praksislærer) har gitt meg gode tilbakemeldinger og en trygghet, som gjør at jeg kan jobbe med meg selv der det trengs på veien mot å bli en lærer. Til slutt vil jeg nevne at jeg synes vi er heldige som har fått være inne hos 5. og 6. klasse, som er en herlig gjeng med mye engasjement, humør og energi.

Studentene stilte sporty opp på de ansattes uhøytidelige padelturnering , og fikk dermed prøvd ut den spanske folkesporten padel.