Ekskursjon til La Stupa

Som oppstart på et nytt nytt tema i KRLE, buddhismen, startet 7. trinn skoledagen ved Stupaen i Benalmadena Pueblo. Elevene skisserte et buddhistisk tempelområde, og hadde samtale om sentrale symboler og ulike buddhafigurer. Fokuset gjennom økten var på viktige verdier i buddhismen som mindfullness og kindness, forteller kontaktlærer Kurt Eriksen. Etter en kort innføring om ulike templer fikk de, i små grupper, gå inn i stupaen for å se på kunst og arkitektur.

En konsentrert gjeng som skisserer monumentet

Stupaen i Benalmádena er den største i den “vestlige verden” og et viktig sted for Buddhistenen.

“Welcome to the Enlightenment Stupa of Benalmádena – a vivid monument to the enlightened mind, a Buddhist monument for peace, prosperity, harmony of the world and an ideal place to learn, reflect, and meditate” står det på tempelets nettside.

Les mer, og bli kjent med Stupaen HER

Da vi var ferdige tok vi matpausen hos det nordiske bakeriet, Pan Deluxe i Benalmadena, før vi ruslet ned til skolen.

Læringsmål

  • Samtale om sentrale buddhistiske fortellinger
  • Samtale om buddhisme, buddhistisk livstolkning og etikk med vekt på Buddha, synet på tilværelsen, menneskesyn, læren, ordenssamfunnet, aktuelle etiske utfordringer og utvalgte tekster
  • Forklare en buddhistisk høytidskalender og beskrive buddhistiske høytider og sentrale ritualer
  • Beskrive tempelet og klosteret og reflektere over deres betydning og bruk, og benytte digitale verktøy til å søke informasjon og lage presentasjoner
  • Presentere ulike uttrykk fra kunst og musikk knyttet til buddhismen
i små grupper fikk elevene gå inn i Stupaen og kjenne på stemningen der. (foto: Frida Slaatsveen)