Om politikk med Sylvia Brustad

Flere trinn har de siste ukene hatt undervisning om politikk, storting og regjering. Siden vi er så heldige å ha en ekte politiker, Sylvia Brustad, i miljøet vårt i disse dager, sendte samfunnsfaglærer Tore Ustad en forespørsel til henne: – Om hun kunne komme en tur og snakke litt om det å være politiker? Sylvia ble glad for invitasjonen, og stilte opp. Hele to økter denne uka har elevene fått stille spørsmål til ekte politiker.

Som et ledd i undervisningen om samfunn og storting, men også om yrkesvalg og hva det innebærer å være politiker. Hele 8. og 9. trinn startet torsdagen med politikerbesøket, og hadde forberedt mange spennende spørsmål til henne. Sylvia har viet nesten hele sin yrkeskarriere til politikken, og hadde mange refleksjoner å komme med rundt engasjement og interesse.

Et av mange spørsmål Sylvia fikk, var hva hun likte best å jobbe med. Sylvia forteller varmt og viktig om ansvar og engasjement. -Det mest meningsfylte var nok å jobbe med barn og helse. Alle ungene og ungdommene jeg har møtt, de som er syke, eller sliter på ulikt vis. Slike ting tar vi med oss, og bryr oss om. Det står i stor kontrast til å for eksempel være fiskeriminister. – Vel, vel, så fikk ikke fiskerne nok hyse i år.. Det blir ikke så viktig i den store sammenhengen, sier Silvia, som likevel har hatt stort engasjement i alle vervene hun har hatt. -Alt er viktig, men på hver sin måte, sier hun. -Da jeg ble spurt om jeg ville være fiskeriminister, kunne jeg ikke noe om fisk, men så ble fisk kjempespennende. Det handler om å være åpen for nye utfordringer.

Viktig å støtte hverandre

Av de sakene som har fulgt Sylvia i mange år, var den om åpningstidsbestemmelsene. Sylvia var ung, ny og barneminister, da landsmøtet bestemte at det måtte være en åpningstidslov. Noen mente steilt at søndagen skulle være hellig, og andre partier var ikke tilhengere av at åpningstidene skulle reguleres så mye. For å komme til en enighet, måtte det settes rammer som alle parter kunne forholde seg til og som var mulig å gjennomføre. Hvis man skulle sette en grense for hvilke typer varer det skulle være lov å selge på søndager, ville det blitt veldig vanskelig å håndheve. Forslaget om 100kvm, ble til fordi de fleste kiosker var i den størrelsen. Loven skulle hindre store butikker og kjøpesentre å innføre søndagsåpent, men likevel åpne for noe handel. Sylvia måtte fronte vedtaket alene. -Min sjef, daværende Statsminister Jagland, sa ingen ting. Det ble veldig mye mediaoppmerksomhet rundt dette vedtaket, som engasjerte så mange.

Det ble nesten en mobbesak og mye hets i media, og det ble noe Sylvia måtte stå for offentlig i mange år selv om dette egentlig ikke var en sak hun var spesielt opptatt av. -Men det var et viktig vedtak, det står jo i dag, tjue år etter, sier Silvia. -Når det blåser og noe er vanskelig må lederen være der, det er tøft å stå i stormene, og veldig viktig å backe hverandre opp.

Et nytt veiskille

Etter mange flotte og spennende år på stortinget, hadde Sylvia egentlig bestemt seg for å ikke fortsette i politikken. Hun har siden det bekledd lederstillinger i det private næringslivet. Nå er hun ikke så steil på det lenger. Hun ser for seg at hun ønsker en lederstilling ved et sykehus, eller kanskje hun starter et konsulentfirma, men utelukker ikke lenger politikk. Ferien her på Costa del Sol er ved sin slutt, og familien returnerer snart til Norge. En veltalende, engasjert og oppriktig Sylvia vil avslutte med et bilde av seg selv sammen med elevene, og takker for at hun fikk komme. Hennes engasjement for familie og barn er fremdeles tydelig, og elevene som følger etter henne ut får varme smil og gode svar på enda flere spørsmål på veien ut.

Sylvia Kristin Brustad (født 19. desember 1966 i Elverum) fra Drevsjø i Hedmark er en norsk tidligere Arbeiderparti-politiker og tidligere stortingsrepresentant og statsråd i fire departementer. Hun ble stortingsrepresentant i 1989, bare 23 år gammel, og var fulltidspolitiker i 20 år. Da Sylvia Brustad ble Statsråd i Barne- og familiedepartementet i Thorbjørn Jaglands regjering var hun bare 29 år gammel, og ble dermed en av Norges yngste statsråder. Sylvia har etter dette blant annet kledd statsrådsstillinger i Jens Stoltenbergs regjering i Administrasjonsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, og Nærings- og handelsdepartementet. Hun har vært både næringsminister og fiskeriminister. Sylvia gikk av som statsråd høsten 2009. Brustad er gift og har en datter. Datteren har vært elev ved Den Norske Skolen, Malaga en kort periode i høst.

Kilde: Wikipedia