Livet ved Nilen

Tre små familier

5. trinn har praktisk gruppearbeid. Historiene fra Nilen har fortalt elevene mye om hvordan menneskene levde livene sine. Hver av de tre gruppene har laget sin egen lille familie, der hvert gruppemedlem skal være et familiemedlem, definert med alder, navn og yrke. Klær og utseende er tidsriktig tegnet, og figurene laminert. Hver familie har også laget sitt eget Egyptiske hjem med hus og åker. Nilen (som går over kateteret) fylles med levd liv og historie. Åkerlapper, hus og familieliv.

For mellom 4000-7000 år siden slo mennesker seg ned rundt de store elvene i Europa. Egypt er jo et land som er dekket av mye ørken, så egypterne fant ut at de kunne bygge demninger, diker og kanaler for å få vannet til å spre seg rundt elven slik at de kunne dyrke jorda der. Nilen flommet over ca en gang i året og fraktet med seg mye slam (gjørme og sand) som gav mye næring og mulighet il å dyrke. Historiene er mange og levende fortalt gjennom innledningen til prosjektet. Oppe på veggen henger en tidslinje som forteller at alt dette hendte 3000 år før vår tid.

Bodde sammen med dyrene

-Det der er et redskap til å hente vann opp fra elven, forteller et ivrig gruppemedlem. -Og der på taket har vi laget sånn at det skal bli litt skygge for dyrene. -Dyrene bodde i samme huset sammen med menneskene, forteller de. -Men vi har ikke rukket å lage dyrene enda. En tredje elev forklarer hva som er bær og frukttrær. Elevene bobler over og snakker i munnen på hverandre. -En viser frem masse keramikk som familien har laget. Ett av husene har fått kjøkkeninnredning, og det er det nok sikkert at de hadde, menes det.. -Men kanskje det ikke så helt slik ut? Det er laget noen senger også, men da noen ville ha sofa i stua sa lærer Beate stopp. Sofa hadde de nok ikke i gamle Egypt. Ikke hos de fattige arbeiderne som bodde ved elveleiet, i alle fall. -Kreativiteten tar litt av, men så blir det gode samtaler ut av det så de lærer enda mer, sier Beate.

Lokale Læringsmål:

Jeg kan fortelle om daglig livet i det gamle Egypt.

Jeg kan fortelle om hvorfor Nilen var viktig.

Jeg kan fortelle om hvilke makt og stilling Faraoen hadde.

Litt om det gamle Egypt

Egypterne var så heldig at ikke alle trengte å jobbe med matproduksjon. De hadde nok mat til alle. Der kunne de bytte til seg matvarer. En som hadde mye korn byttet med en som hadde dyr.

Dagliglivet i det gamle Egypt dreide seg om Nilen og det frodige landområdet langs elvebredden. Den årlige flommen av Nilen beriket jorda og gav gode avlinger og rikdom til landet. Folk bygget hus av gjørme og murstein. De avlet noe og byttet til seg noe. De fleste egypterne jobbet som bønder, håndverkere og skriftlærde. En liten gruppe var adelsmenn.

Faraoen (kongen) styrte og bestemte alt. Det ble sagt av Faraoen var sønn av en gud. Han tok skatt av avlinger og dyr som folket hadde. De som hadde mye korn måtte gi litt av kornet sitt til Faraoen. For å vise sin rikdom, bygget de mektige byggverk. De bygget pyramider i ørkenen. Det tok mange år å bygge, og krevde enorme mengder arbeidskrefter.

Da faraoen døde, ble han begravet som mumie i pyramiden. En mumie er liket av en person eller et dyr som er blitt tørket og pakket inn i remser av stoff. Den døde fikk med seg mat, smykker, klær, våpen og møbler som han skulle ha med seg til sitt neste liv.

I pyramiden var det pyntet med bilder. Bildene var egentlig skrift. Egypterne hadde en skrift som besto av mange bilder. Disse kalles hieroglyfer. Det er ved hjelp av dette skriftspråket og gamle gjenstander som arkeologer har funnet,  vi vet så mye om livet i det gamle Egypt.