Lærerstillingene er besatt

Skolen mottok rekordmange (nær 450 søknader) til de utlyste lærer- og assistentstillingene for skoleåret 2018/2019 ved Den Norske Skolen, Malaga. De innledende intervjurundene tok ledelsen via Skype, og uka før påske var skolens ledelse i Norge der de gjennomførte intervjurunder med de mest aktuelle kandidatene. – Det har gått i ett, og vi har sittet til sent på kveld med timeplaner og fagkabaler, forteller Trude, som lettet og glad kan meddele at lærerstillingene nå er besatt.

Til dere som ikke kom gjennom nåløyet denne runden: Tusen takk for engasjementet!

 

-Skolen har fått overveldende mange søknader, og vil gjerne takke for engasjementet. Vi har dessverre ikke kapasitet til å takke alle personlig, og beklager dette. Nå velger vi å benytte skolens informasjonskanaler, og håper at vi gjennom disse når frem til alle som venter på en tilbakemelding fra oss. Mange av årets søkere har vært meget godt kvalifiserte. De vi nå har silt ut, og gitt et jobbtilbud, er de som sitter inne med bred kompetanse, er fleksible, og kan undervise i flere fag og aldersgrupper. Alle kandidatene har nå takket ja til jobbene de ble tilbudt. Når det gjelder ansettelsen av assistenter forandret behovet seg underveis i prosessen, men vi har også ansatt én av disse søkerne, forteller Trude videre.

 

Utvidet konstitueringsavtale

Når det gjelder den utlyste stillingen som assisterende rektor har skolen nå, i samarbeid med styret, valgt å trekke denne utlysningen. Dette fordi Hilde Rasmussen nå har takket ja til å utvide sitt engasjement som konstituert assisterende rektor, til også å gjelde neste skoleår.

-Vi trenger en person med utvidet kjennskap til skolen, og er i en prosess der vi vektlegger å trygge overgangene. Hilde har fungert utmerket i stillingen. Hun har lang erfaring på huset, og er en god og trygg leder som innehar de kvalifikasjonene skolens ledelse trenger den kommende perioden, redegjør Trude.

 

Bilde: Rektor Trude Jahren og konstituert assisterende rektor Hilde Rasmussen, blir skolens ledere også kommende skoleår.