Benytt fortrinnsretten din – NÅ

Har du elev ved skolen vår og ønsker at eleven fortsetter neste skoleår? Da har du fortrinnsrett for skoleplass, men bare hvis du sender søknad om dette innen den 10. desember.

Norskeskolen