Vi har fått fartsdumper

Her kommer det endelig noen hyggelige tilbakemeldinger vedrørende trafikksituasjonen rundt skolen! Rektor Trude sendte en melding til de foresatte i dag, og takket for at alle nå har blitt flinkere til å ta hensyn til sikkerheten ved henting og levering:

-Vi som jobber på skolen har nå forsøkt å observere evt endringer i trafikkbildet utenfor skolen de siste par ukene, og vi kan med glede fortelle at vi ser færre trafikkfarlige situasjoner knyttet til parkering (i alle fall fra skolens foreldregruppe sin side), skriver Trude.

-Den siste uken har også farten blitt redusert utenfor skolen, fordi vi har fått fartsdumper foran fotgjengerfeltet. -Det tok  litt tid før de faste bilistene oppdaget at vi har fått fartsdumper i veien, skriver Trude, men nå går trafikken saktere. Det er skolens foreldreutvalg som har jobbet for å få disse fartsdumpene, med FAU-leder Lise i bresjen. Hun har stått på og ikke gitt seg før hun fikk det som hun (vi) ville, skriver Trude.

Vi er heldige er vi som har en så engasjert, dyktig og standhaftig FAU-leder. Det setter vi stor pris på!
Norskeskolen