Nytt styremedlem

Per Øyvind er i dag rektor ved Kongseik Ungdomsskole. Han har tidligere vært lærer i 10 år, undervisningsinspektør (5 år), rådgiver hos skolesjef (2 år) samt rektor ved en barneskole.

Utdanningsmessig har han lærerskole, mellomfag i sosialpedagogikk og skolelederutdanning fra Høgskolen i Buskerud.

Hans læringsfilososfi er orientert mot godt medarbeiderskap basert på en kollektiv ansvarliggjøring, evidensbaserte metoder med vekt på lærernes læring, en kombinasjon som har gitt gode læringsresultater og positive kollegiale prosesser.

Vi er glade for at Per Øyvind vil bidra til skolens styre med sin erfaring.

 

 

Benalmádena, 16. juni 2015
Roar Engeland/styreleder
Norskeskolen