Konkurrerer innen Økonomisk Coaching

Først fikk elevene se en svensk realitetsfilm om et knippe ungdommer som kommer utfor noen utfordringer i sin økonomiske situasjon. En gruppe ungdommer og et kameratpar som bor sammen viser forskjellige situasjoner de har rotet seg opp i. Hva har karakterene gjort feil?

Elevene drilles i flere økonomiske situasjoner og valgene man gjerne må igjennom den dagen man skal klare seg selv. Hvilke konsekvenser kommer som følge av valgene man tar? Hvilke poster koster mye penger, og hvor mye blir det tilsammen om man stadig kjøper for småsummer?

Videre går konkurransen ut på å veilede «coache» en eller flere av karakterene i filmen. Hva kan gjøres slik at man igjen får kontroll om man havner litt skjevt ut økonomisk? Deltagerne skal velge seg en av karakterene, beskrive den økonomiske knipen vedkommende har havnet i, for så videre å veilede personen til en holdbar løsning. Det skal fremlegges et holdbart budsjett, og redegjøres for fremgangsmåte. Hvordan kan personen få god økonomisk balanse på sikt? Etter gruppeøvelsene ble det holdt presentasjoner og til slutt en avstemning over hvem som hadde de klokeste løsningene.

Nå er elevene igang med å ferdigstille en felles besvarelse hvor elevene bl.a. har valgt å bruke film som virkemiddel, og elevene skal snart møtes en siste gang for å legge kronen på verket. Besvarelsen skal være levert seinest 25. april. Så er det bare å krysse fingrene, for gevinstene er store, hele 20.000,-sek til førsteprisvinnerne.

De svenske og norske elevene jobber godt sammen. Her har de spisepause og blir servert pizza i kantina.

Bilder : Sigurd Kvammen
Tekst: Nina Simarud