Fornøyde lærerstudenter

Universitetsstudentene fra Stavanger: (f.v.) Marte Aleksandra Hermansen, Britt Inger Espeland, Elise Austbø og Silje Sæland Undheim.

Fire lærerstudenter fra Universitetet i Stavanger har de siste ukene hatt praksis ved Den norske Skolen, Malaga. Sjette- og syvendetrinn var de heldige elevgruppene som fikk være mest sammen med de flinke og engasjerte lærerstudentene. 

-Mindre klasser gjør at du kommer tett på elevene og skolens satsingsområder er lærerike og fremtidsrettet. Dermed får vi mye nyttig å ta med hjem i bagasjen. Samtidig har skolens ledelse vist positivt engasjement i vårt opphold på skolen, og lagt til rette slik at vi fikk mest mulig ut av praksisen, forteller Silje. Hun fikk prøve seg som lærer i mange fag under oppholdet; Norsk, KRLE, Samfunnsfag i tillegg til spesialpedagogikk og arbeid med enkeltelever.

“…Skolen tok oss godt i mot fra dag én. I møte med ledelsen fikk vi god informasjon om virksomheten, driften og visjonen til skolen. Jeg synes også at skolens satsingsområder; fysisk aktivitet, digitale verktøy og språklig dyktighet, er viktige for elevenes utvikling. Skolen viser med dette at de setter elevenes fremtid i fokus…”

Silje Sæland Undheim                                                               

Masse ros og gode tilbakemeldinger hagler når lærerstudentene blir spurt om hvordan de likte skolen, hvordan oppholdet har vært, det faglige innholdet og veilederlærerne sine: 

-Jeg har fått et positivt inntrykk av både skolen og skoleledelsen, begynner Marte. – Vi hadde et møte med både rektor og assisterende rektor den første uka vi var her, og har blitt tatt godt i mot av alle ansatte. Det er en fin skole, godt tilrettelagt for fysisk aktivitet og det skapes et fellesskap mellom alle elevene gjennom at de sitter samlet og spiser lunsj som blir servert på skolen. Jeg synes også det har vært veldig spennende å se hvordan skolen bruker ny teknologi og iPad aktivt i undervisningen, og har fått inntrykk av at lærerne samarbeider godt både seg i mellom, og med ledelsen på skolen. Jeg har følt meg veldig velkommen her disse fire ukene, og dette har de ansatte på skolen bidratt veldig til, skryter hun.

Lærerstudentene viste stor kreativitiet og serverte spennende undervisningstimer til fornøyde elever og veiledere. Her underviser Silje sjettetrinn i sannsynlighetsregning med basketballen som verktøy. 

Innblikk i en annen skolehverdag

Britt Inger Espeland mener oppholdet har gitt innblikk i en litt annen type skolehverdag enn den i Norge. – Spanskundervisning, digitale verktøy, fysisk aktivitet og felles kantine hvor alle trinn spiser sammen, var nytt for henne. Hun hadde heller ingen erfaring med bruk av iPad i klasserommet. -Det er veldig spennende å se hvordan iPad kan brukes i undervisningen, i leksearbeid og som verktøy for tilbakemelding. Selv ønsker jeg også å bruke dette verktøyet , men jeg har sett både fordeler og ulemper med dette, men flest fordeler legger hun til.

Både Britt Inger og Elise fikk også se viktigheten av å ha klare regler ved bruk av iPad. -Den lett kan distrahere og friste til at elevene gjør ting de ikke har fått beskjed om. iPaden samler alle bøker på et sted, gir alle raskere tilgang til internett (tidsbesparende), mange gode apper, ukeplanene kan oppdateres underveis i uka, det gir mye tettere kontakt via mail, og elevene får bedre digital kompetanse, sier Britt Inger.

“… Jeg tror vi lærere må benytte oss av både digitale og analoge verktøy. Samtidig mener jeg også elevene kan lære mye av å være ute i nærmiljøet sitt og utføre praktiske oppgaver. Spesielt med tanke på at mange bruker mye tid på iPad/PC og lignende på fritida. Variasjon er viktig…”

Silje Sæland Undheim  

-Veilederlærerne har tatt oss godt imot både faglig og med godt humør på lærerrommet. Vi har hatt mange gode refleksjoner rundt lærerrollen, spesialpedagogisk arbeid og klasseledelse. Det har vært veldig lærerikt. Vi har fått konstruktive tilbakemelding og god oppfølging gjennom hele perioden. Veilederlærerne har mye erfaring og har kommet med gode råd som vi kommer til å ta med oss videre i utdanningen.

-Tusen takk for en fin og lærerik periode, avslutter Marte, Silje, Britt Inger og Elise.