Energisk læringspraksis

Kompetansemålene om energiloven, fornybar og ikke-fornybar energi i naturfag er straks i boks. De siste ukene har elevene bygget sine egne solcelledrevne hus med alarm og vifte i naturfaglærer Kim Fjelking Slaatsveens fagtimer. -Og med det har han funnet en metode som funker så det suser på niendetrinn ved Den Norske Skolen, Malaga.

Engasjerte elever som viser stor arbeidsglede og innsats. Dette var virkelig en arbeidsmetode som fenget i niendetrinn.

Laget egen lærebok i Book Creator

– I høst har elevene laget sin egen lærebok i Book Creator som dekker flere kompetansemål innen naturfag, forteller Kim. De har brukt tekst tilpasset eget nivå, bilder eller egne illustrasjoner og video fra forsøk de har gjort.  Slik har de jobbet inn begrepene og tilegnet seg kunnskap om energityper, energiloven og fornybar/ikke fornybar energi.

Byggeprosess med stort læringsutbytte

De siste ukene har lærdommen blitt konkretisert gjennom et praktisk byggeprosjekt.

-Elevene har bygget sitt eget solcelledrevne hus med alarm og vifte, forteller Kim. -De har ikke fått hjelp men har selv måttet lese bruksanvisningen (på spansk og engelsk) og hjulpet hverandre for å finne ut av hvordan alt skal kobles av ledninger og brytere, slik at alarmen går når døra åpnes opp, og vifta går når sola skinner på panelet. 

-Slike prosjekter gir elevene utfordringer i å jobbe med hendene og være praktiske. De må samhandle med hverandre, følge en logisk tankerekke og utfordres i logisk resonnement. Det krever konsentrasjon og samarbeidsevne, og i dette prosjektet opplevde jeg elevene som langt mer konsentrerte og fokuserte enn ellers, stadfester Kim. 

Flere grupper kom veldig langt og forsket videre på å koble på andre måter, slik at bare vifta gikk på solcelle og alarmen på batteri. Siden prosjektet har vært så til de grader vellykket i denne elevgruppa, har Kim bestemt seg for å tilby dem flere spennende, praktiske prosjekter i fremtiden. 

-Neste prosjekt blir å bygge en bil som går på solcelle og se hvem som får den til å kjøre lengst, røper Kim. -Men først skal de jobbe med å relatere teoriene til det vi har gjort praktisk i husbyggerprosjektet, avslutter han.

Book Creator har vært et viktig verktøy i flere fag og delprosjekter ved Den Norske Skolen Malaga. Her kan du lese om et annet prosjekt fra ungdomsskolen der de kombinerte lyd og bildefiler og lærte om den franske revolusjonen.

Den amerikanske og Den franske revolusjon i Book Creator
Book Creator er en app som er brukes i hele verden, og er spesielt godt egnet om du skal lage og publisere en bok, og er ideell for alle mulige typer bokproduksjoner, bildebøker, tekstbøker, journaler, lydbøker og tegneserier.

Den amerikanske og Den franske revolusjon i Book Creator

Bilder ved Kim Fjelking Slaatsveen