Velkommen til skolestart høsten 2023

Velkommen til oss på DNS Málaga! Til alle dere som har gått hos oss lenge, ønsker vi dere velkommen tilbake. Til alle dere som starter deres første år hos oss, håper og tror vi at dere vil få et spennende og annerledes og fint år her på Solkysten.

På DNS Málaga er vi naturligvis opptatt av læring og utvikling av elevenes fagkompetanse. I tillegg legger stor vekt på utvikling av kompetanser som kommunikasjon, samhandling, læringsstrategier, kreativitet, etisk refleksjon og fagspesifikk kompetanse gjennom varierte arbeidsmåter, blant annet digitale verktøy. I tillegg til papir, blyant og fysiske bøker, har derfor alle elever hos oss hver sin IPad som sitt arbeidsverktøy. IPaden gir også mange muligheter for lærerne til å variere undervisningen og gi gode underveisvurderinger på arbeidet som blir gjort, og gir elevene mulighet til å effektivisere og variere sitt læringsarbeid. Hvis ikke elevene har brukt IPad på skolen de har gått på tidligere så vil vi sørge for at de raskt lærer seg å bruke dette. 

Vi er også veldig opptatt av å benytte oss av det flotte klimaet, nærmiljøet og naturområdene rundt skolen vår. Elevene her får delta på flere turer rundt i Andalucia, som fjellturer, stranddager, storbyturer og skidag i Sierra Nevada.

Alle våre elever har litt spansk på timeplanen. På årstrinnene 1. – 7 vil undervisningen først og fremst ha fokus på muntlig aktivitet og elevene vil lære de mest elementære ord, begrep og setninger, samt forberedes til videre opplæring i spansk på ungdomstrinnet. På ungdomsskolen er spansk det eneste 2. fremmedspråket vi tilbyr, i tråd med læreplanen for 2. fremmedspråk.

Det kan være en del som oppleves som er annerledes og uvant når man bosetter seg og skal gå på skole i utlandet, vi er derfor opptatt av å ta godt vare på hverandre, både voksne og barn. Det er viktig for oss at vi alle bidrar til å skape et inkluderende og sosialt miljø, både i og utenfor skolen. Skolen har et godt samarbeid med et engasjert FAU som sørger for ulike aktiviteter gjennom skoleåret. De har fast foreldrekafè i FAU – bua i skolegården hver tirsdag fra kl 15.00. Dette er en fin arena for å bli kjent og bygge sosiale nettverk. Det finnes også foreldregrupper på Facebook hvor dere kan finne ulik informasjon om aktiviteter og hverdagen ellers. Vi oppfordrer alle nye foresatte til å engasjere seg i FAU og andre foreldreaktiviteter.  

Litt praktisk informasjon:

Kantine

Som dere er informert om, har vi skolekantine. Tilbudet er frivillig, og har i skrivende stund en snittpris på ca 2,5 euro per dag. Dette kommer i tillegg til skoleavgiften og betales samtidig med denne en gang per semester.

Skoledagen

Skolen starter likt for alle elevene. En av oss i ledelsen står i porten og hilser elevene velkommen hver dag. 

Mandag starter skolen kl. 09.00 og porten åpnes kl 08.30.

Tirsdag til fredag starter skolen kl. 08.30 og vi åpner porten kl 08.15. 

Første skoledag vil elevene få utdelt klassens timeplan, med flere detaljer og tidspunkt for skoledagens slutt.
Når skoledagen avsluttes skal 1. – 4. trinnselevene hentes i klassen og signeres ut. Foresatte slipper inn for henting 10 minutter før skoledagen er over.

Første skoledag er onsdag 23. august og starter kl. 09.00 og avluttes kl 12.00

  • Elevene vil bli ropt opp til klassene og så gå til klasserommene. 
  • Mens elevene er sammen med læreren og klassekameratene sine, vil foresatte inviteres til et kort informasjonsmøte sammen med skolens ledelse og administrasjon.
  • I skolegården vil dere kunne få informasjon og kontaktdetaljer fra eksterne som tilbyr nyttige tjenester, samt representanter fra skolens FAU.
  • FAU – bua vil være åpen for salg av kaffe og kaker.

Se også vårt informasjonshefte som ligger på skolen hjemmeside for mer informasjon. Ta gjerne kontakt med oss på post@dnsmalaga.com dersom dere har flere spørsmål.

Vi gleder oss til å bli kjent med dere!

Mvh
Trude Jahren

Rektor,
DNSMálaga

Norskeskolen