NRK intervju med rektor Trude Jahren

På morgennyhetene på NRK, rett etter nyhetene kl. 08:00, ble det direktesendt et intervju med Rektor Trude Jahren, fra hennes hjemmekontor i Arroyo de la Miel, Benalmádena.

Trude fortalte i intervjuet at skolen vår var godt forberedt da nedstengingen av landet var et faktum, og at vi på Den Norske Skolen, Málaga ivaretar elevene med å opprettholde en god digital skole og en god daglig rutine for elevene våre.

Gjennom intervjuet forsikret Trude at vi jobber godt for å ivareta elevene våre, familiene som bor her og de ansatte. -Det er en litt rar situasjon vi er i, bekrefter hun. -Hvordan familiene har det nå, avhenger litt av boforholdene, mener Trude.

Rutinene fra skolen er viktige og holder hverdagen igang, og det er nå besluttet å videreføre skolehverdagen igjennom påsken, som her i Spania i år er avlyst på grunn av påbudet om å holde seg inne, hjemme.

Se opptak av intervjuet her: https://tv.nrk.no/serie/nyhetsmorgen-tv/202003/NNFA05032620/avspiller

(Intervjuet med Trude starter på 01:43:18)

Undervisning i påsken

I et brev til elever og foresatte i går, forsikret Trude at fridagene i påsken vil bli flyttet til karantenesituasjonen er opphevet, slik at familiene kan bruke dagene ute. Beslutningen er tatt etter en avstemming blant familiene tilknyttet skolen. 

 

Trudes brev til foresatte ved DNSMálaga – Angående endring av skoleruta:

Som vi tidligere har informert om, har vi fått en del henvendelser fra familier som har meldt ønsker og behov for å opprettholde hjemmeundervisningen gjennom påsken. Dagene blir lange for mange og skolen og undervisningen er et viktig avbrekk i den litt monotone hverdagen mange opplever nå. Vi som skole mener også at dette er et viktig tiltak for å ivareta våre elever.

Undersøkelsen vi sendte ut hadde svært høy svarprosent og over 85% av skolens foresatte stilte seg positive til å videreføre undervisningen gjennom påsken. Etter å ha konferert med skolens styre, har styret vedtatt følgende:

Skolens styre har den 25. mars besluttet å endre skoleruta for skoleåret 2019/2020 og opprettholde undervisning i den opprinnelige planlagte påskeferien.  Påskeferien vil gjennomføres på et senere tidspunkt i løpet av våren 2020. Tidspunktet er ikke fastsatt, da det vil avhenge av den nåværende situasjonen i Spania.

Når dette nå er besluttet, er det viktig for meg å understreke at vi har forståelse for at dett kan medføre utfordringer for noen av dere. Undersøkelsen viser at dette er svært få, men like fullt er det en problemstilling som skolen anerkjenner. Dette har vi hatt med oss i vurderingene hele veien. Det er også bakgrunnen for at vi valgte å lage en undersøkelse. Vi ønsket å få et helhetlig bilde av våre familiers ønsker og behov. Jeg har hele tiden vært, og er fortsatt i dialog med FAU, som er fantastiske støttespillere for skolen og familiene våre i disse dager og de er veldig løsningsorienterte og på tilbudssiden. Det betyr at vi sammen med FAU vil komme med et tilbud for de familiene som har tilbakemeldt disse utfordringene til oss. Det vil også være aktuelt å arrangere felles turer aktiviteter som alle elever, med foresatte kan være med på. Detaljene vil vi, sammen med FAU, komme tilbake til i løpet av påsken. Det er også litt uklart når det vil være mest gunstig å ta igjen disse fridagene. I utgangspunktet tenker vi at vi legger opp til  dette fra og med 13. april. Men, dette avhenger av at vi kan åpne skolen igjen.

-Det er viktig for meg å si at vi ikke ønsker å sette noen familier i en vanskelig situasjon og at vi derfor vil sørge for å ha et godt tilbud på plass før vi tar ut disse feriedagene, forsikrer Trude avslutningsvis.