LEARN – for et godt læringsmiljø

Learn er et skoleverktøy utarbeidet av Kurt Robert Eriksen, som i år er kontaktlærer for 8. trinn og rådgiver ved Den Norske Skolen, Malaga. Da han utarbeidet dette verktøyet, tok han utgangspunkt i Unicef sitt program «right respecting schools», som er et «Award» system der de deler ut priser til skoler der alle respekterer hverandre, der man tar felles ansvar for trygghet, trivsel og ansvar for eget og andres læringsmiljø.

Disse to første ukene av skoleåret har elevene jobbet med hver sin bokstav i LEARN. Teresa og Ana har fått bokstaven N, og forklarer hva «Nullstilling» betyr. -Det betyr at vi kan begynne på nytt etter vi har vært uenige. -At vi kan gå videre og være ferdige med det!

-Her utarbeider vi ikke et sett med regler, men vi jobber med å utvikle et moralsk kompass som hjelper elevene til å akseptere forskjeller hos hverandre, nullstille etter konflikter og se det gode i hverandre, forteller Kurt.

LEARN står for:

L – Latter (humor, latter, energi)

E – Empati (omsorg, kjærlighet, forståelse, å bry seg)

A – Ansvar (inkludering, se hverandre, følge felles regler)

R – Respekt (hilse, hensyn, folkeskikk, vi er alle ulike, kroppsspråk)

N – Nullstilling (konfliktløsning, veien videre)

Opplegget ansvarliggjør elevene slik at de selv tar ansvar for miljøet rundt seg og at alle har det bra og blir inkludert. Det gjelder også for de voksne, foreldre, lærere og andre i tilknytning til miljøet. Kurt, som har jobbet ved de norske skolene i Rojales (på Costa Blanca) og i London, har høstet masse erfaring han bruker aktivt i arbeidet. Han planlegger også et samarbeidsprosjekt med sin klasse og 8. og 9. trinn på Rojales, som fortsatt jobber met konseptet han utarbeidet.

Egne forventninger til grunn

Det første elevene fikk i oppdrag å gjøre, var å besvare noen spørsmål om hva de selv forventer av andre, og hva de tror andre forventer av dem. Svarene som kom, var ganske rørende. -Jeg forventer at lærerne skal være like glad i alle, svarte en elev. -Jeg forventer av klassen at vi skal passe på hverandre, skrev en annen.

Planter frø

Som en symbolsk handling, skal klassen straks igang med å plante frø for å vise omsorg. – Vi skal ta hensyn til at frøene er forskjellige og gi dem den omsorgen de trenger. -Hvis de får lik omsorg, vil de vokse like bra alle sammen, uavhengig om det er et paprika- eller mangofrø, forklarer Hiba. Hun tenker også at klassen gjennom elevrådet kan jobbe litt ekstra med miljø og inkludering i år.

Årshjul

Som neste punkt i programmet skal klassen utarbeide et årshjul som sier noe konkret om hvilke «LEARN» aktiviteter de skal gjennomføre hver måned, og tidfeste dem. Slik skal det inkluderende og gode miljøet ligge til grunn i alt klassen gjør. I september blir temaet «Vennskap» og elevene skal blant annet ta bilder med iPadene sine for illustrere begrepet.

E - for Empati
Viktige budskap utformes for felles miljø og trivsel
LEARN-gjengen på stranddagen. Elevene jobber godt sammen og liker konseptet, forteller kontaktlærer Kurt Eriksen.

«LEARN» er nært beslektet med det internasjonale programmet “Rights Respecting Schools» http://www.unicef.org.uk/rrsa  som legger barnekonvensjonen til grunn for å bedre det psykososiale miljøet og dermed øke trivsel og motivasjon for læring, samt elevens evne til å vise respekt og omsorg for hverandre i skolehverdagen.