Kroppen i Kunsten

Ungdomstrinnet har nå tverrfaglige uker omhandlende Folkehelse og livsmestring. Dette gjenspeiler seg i alle fag der det er mulig, også i Kunst og håndverk. Lærer Hilde Eikeland Bergstrøm har plukket temaer innen kunsthistoriens forskjellige tider og stilarter, og kunstneres vidt forskjellige fremstillinger av menneskekroppen.

Menneskets ansiktsuttrykk, følelser, farger, kropp og anatomi. Studiene skal vare i fire uker, og resultere i flere kunstprodukter skapt av elevene selv. Første time løsnet elevene på prestasjonspresset med noen enkle øvelser, der de først tegnet blindtegninger av hverandre. Så var det kullstiftenes tur til å skildre kroppsbevegelser balanse og bevegelse gjennom krokitegningsøkter, først etter bilder og etterhvert med elevene selv som modeller.

Kunst- og håndverkslæreren understreker at hun ikke ser for seg at elevene skal velge naturalismen, og at oppgaven ikke skal gå ut på å lage fotogjengivelser. -Jeg håper på kreative og gjerne abstrakte uttrykk der elevene leker seg med anatomi, perspektiv og farger, sier Hilde. Kompendiet hun gjennomgår i timene tar for seg surrealismen, kubismen og ekspresjonismen.

Oppvarming 1, blindtegning. Å jobbe med blindtegning er en god øvelse, der man ikke trenger å slippe motivet med blikket. -Man får ikke sett resultatet underveis, så det er et godt tips å ikke løfte blyanten, tipset Hilde. Det viktigste redskapet man har i tegning, er øynene; Å observere uttrykk, form, avstander og linjer. For å lage et godt bilde er det like viktig å se som å tegne. Kanskje er blindtegning vanskelig å få til å ligne, men man kan fange noe av motivets karakter.

Etter denne perioden skal elevene kunne diskutere hvordan kunstnere i ulike kulturer har framstilt mennesker, gjennom tidene og de forskjellige stilartene, og levere et eget skapende arbeid. Det er også et nevnt kompetansemål at elevene skal kunne sammenligne og vurdere ulike retninger og tradisjoner innenfor to- og tredimensjonal kunst. 

Blindtegninger og krokitegninger skal til slutt leveres, sammen med et ferdigstilt egenprodusert maleri, med skisser og inspirasjonskilder og en vurdering av egen arbeid. Vi gleder oss til å se tiendetrinns ferdige arbeider, og håper vi får tillatelse til å vise frem noen av kunstverkene her på hjemmesiden vår.

Oppvarming 2: Kroki
, det vil si rask tegning/ skisse. -Fokuser på hvor tyngen ligger, vridningen i kroppen og proposjoner, sier læreren.
Det ble tungt å holde posituren her et helt minutt, men det ble litt underholdende.