Fem på gaten i Snapchat

Sal og Scene har spilt inn 5 på gaten med valgfritt tema med bruk av ulike SnapChatfilter. Oppgaven gikk ut på å gå inn i fem ulike karakterer og intervjue dem. Det var ikke tillatt i oppgaven å bruke andre personer, bare filtrene på Snapchat.

Først ute er Celina, alle trenger latter i disse tider og hun hjelper oss til å få løsne litt på stemningen. Dere vil bli servert innslagene fortløpende, en om dagen, på skolens facebookside. En samling av innslag blir å finne her, vi fyller på fortløpende. -Have fun! Celinas innslag til høyre:

Dramalæreren inspirerer:

5 roller - løser konflikt

5 roller - om et nytt spill

5 på gaten om fremtiden

5 på gaten pakkelevering

Selim på Mc Donalds

5 om hva man gjør

Kampen om tiden – mer å glede seg til fra Sal og scene:

Sal og scene går som vanlig i karantenetiden. De øver ukentlig via appen Houseparty på stykket som egentlig skulle settes opp med publikum, som en avsluttning på valgterminen. Nå har valgfaggruppa, og dramalærer Kim Slaatsveen, valgt å sette sette opp stykket som hørespill. Stykket “Momo-kampen om tiden”, skal legges ut som 9 episoder på 10 minutter. -Én episode hver dag så folk kan få føle på spenningen, sier Kim. episodene er et godt utgangspunkt for refleksjon, og blir også en tilgjengelig kilde for andre klasser i forbindelse med skolearbeid.