Eksamensklar!

eksamensklar

Det er vår og siste innspurt med eksamensforberedelser for 10. trinn. I de fleste fagene er pensum ferdig gjennomgått, så nå er tiden inne for å terpe og repetere. I år bruker Den Norske Skolen, Malaga nye metoder for å skjerpe mattekunnskapene til eksamen. Via iPad og appen «Eksamensklar» ligger alt tilrette for individuell repetisjon.

Eksamensklar er en app som er utviklet for å hjelpe med eksamensforberedelsene i matte. Først logger hverelev seg inn og gjennomfører en grundig egenvurdering ispedd små oppgave-eksempler. Her må eleven være ærlig med seg selv og merke emnene i grønt, gult og rødt, etter hvor vanskelig de synes oppgavene er. Således s

iler de ut emner de er trygge i, og finner frem til emnene der det er rom for forbedring. Etter vurderingen, får elevene gjennom appen tildelt eksamensoppgavene de trenger å øve på.

Etter emne og etter evne
Til appstore finner vi følgende sitat fra en av utviklerne: «Vi har utviklet en app for 10. trinn som gir de vanskeligste oppgavene til de sterkeste elevene og de enkleste til de svakeste. I tillegg tilpasser vi oppgavene til hver enkelt elev, slik at elever som er sterke i geometri men svake i algebra, først og fremst får oppgaver innen algebra. Slik kan elevene heve seg på sine svakeste emner» forklarer Lektor Thue, en av gründerne i Inkrement, selskapet som står bak utviklingen av dette verktøyet.

dsc-0030.pngOppgavenes vanskelighetsgrad blir nyansert etter elevens nivå, men også etter ønsket eksamenskarakter. Om en elev ikke har forutsetninger for å greie de vanskeligste oppgavene, kan appen hjelpe til å senke lista slik at eleven får mengdetrening på et oppnåelig nivå.

Til venstre: Mathilde er ferdig med egenvurderingen og har begynt terpingen. Hun har selv funnet emnene hun trenger å øve på, og er godt igang med dette. Mathilde synes det er et godt verktøy, og tror hun vil gjøre det bedre til eksamen enn hun ville gjort uten. -Vi forsøker først å regne oppgaven selv. Etterpå kan vi se regnestykkene på film så mange ganger vi vil. -Det er en fin måte å lære på, sier hun. 

Tips til forbedring
William synes også det er fint å jobbe med eksamensoppgaver på denne måten, men har et forslag til forbedring: -Det hadde vært fint om vi også hadde direkte tilgang til Campus (forklaringsvideoene) fra Eksamensklar-appen. Noen ganger trenger vi ikke bare å se oppgaven bli løst, men vil også ha ny gjennomgang. Når dette skjer, må vi veksle fra det ene til det andre. Ellers synes jeg det er bra, avslutter han.

dsc-0047.png

Fra venstre: Mattelærer Idun Östgård, Sander og William. Elevene i 10. trinn er snart klare for matteeksamen. Alle avgangselever får skriftlig eksamen i enten matte, engelsk eller norsk. Hva det blir, får de ikke vite før to dager før eksamensdato.

Ideelt for hjemmearbeid
Campus Inkrement ligger det introduksjonsvideoer til alle kapitlene i matteverket “Faktor” for ungdomstrinnet. Elevene kan bruke om de vil ha en ekstra gjennomgang av noe, forklarer Idun. Der kan du gå tilbake til introduksjonen av alle de matematiske temaene, også de for 8. og 9. trinn.

Dette, i kombinasjon med «Eksamensklar» appen, gjør at elevene kan få forklaringer på alt de trenger også når de jobber med eksamensforberedelser hjemme, sier Idun.

-Hvor lenge er det til eksamen nå? Det er.. Hvilken dag er det nå? -Det er ni dager til vi får vite om vi kommer opp, og hva vi kommer opp i, svarer en elev. -Og da er det bare to dager igjen til eksamen skal stå, så vi må jobbe nå mens vi har tid, svarer Idun med et smil. Så senker arbeidsroen seg i klasserommet.

Tekst og bilder ved
Nina C. Kaasin Simarud

Kilde: Appstore