Banksy – om kunst og protest

En av tidenes mest populære street-art kunstnere, Banksy, engasjerer. Ingen vet hvem han er, men det antas at han kommer fra Yate i nærheten av Bristol. Banksy uttrykker sitt samfunnsengasjement med sprayboks på offentlige områder. Kunststykkene han legger igjen uttrykker satire, kulturelle emner og politiske statements. Kunsten hans er blitt gjenstand for kjøp og salg mot hans vilje. Dette liker han dårlig.

Denne uken har de eldste elevene på Den Norske Skolen, Malaga (fra syvendetrinn og ut ungdomsskolen) besøkt en kunstutstilling i Malaga sentrum, satt opp med bilder av Banksys kunststykker. Elevene hadde med iPad for å ta bilder og gjøre oppgaver, med etiske og kritiske spørsmål på engelsk, som skulle besvares enkeltvis gjennom dagen. Etter utstillingen ble det tid til en liten byorientering der elevene skulle arrangere sefies foran viktige kulturminner i Malaga.

Besøket på denne kunstutstillingen innbefattet flere læringsmål, fra flere fag, på flere språk, både muntlig og skriftlig. I engelskfaget fikk elevene et møte med å lage, formidle og samtale om egne tekster inspirert av engelskspråklig litteratur, film og kulturelle uttrykksformer. De var innom målet å kunne skrive ulike typer tekster med struktur og sammenheng, samt uttrykke og begrunne egne meninger om forskjellige emner. Et annet mål for elevene, som de fikk trent på var å vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og grupper av mennesker

Målet i Kunst & Håndverk var å vurdere ulike budskap, etiske problemstillinger og visuell kvalitet, og å kunne samtale om opplevelse av hvordan kunstnere til forskjellige tider og i ulike kulturer har uttrykt seg gjennom foto, film og video. Videre skal elevene kunne bruke dette som utgangspunkt for eget arbeid.