FAU betaler lekestativ – tegnekonkurranse avgjorde valget

FAU betaler lekestativ – tegnekonkurranse avgjorde valget

I vår tegnet 1-4.klasse deres “drømme-lekepark”. Skolen ønsket å utvide lekeplassen noe, og elevene bestemte.

Anita, Lena og Stine i FAU med tegninger fra vårens konkurranse

Idag settes taupyramiden opp – finansiert av foreldrenes arbeidsutvalg.

Tusen takk til alle som har bidratt!