Velkommen til et nytt skoleår!

Hei alle sammen!

Vi minner om første skoledag førstkommende mandag 22.august.
Vi starter kl.10.00 og slutter kl 12.00.

Elevene vil først bli ropt opp i skolegården, så vil hver klasse følge sin klassestyrer til sitt klasserom for å bli bedre kjent.

Obligatorisk foreldremøte

Når elevene har gått til sine klasser vil det vil bli holdt et obligatorisk informasjonsmøte for foreldrene. Altså både for foreldre med fartstid på skolen fra før og for de nye. Ta gjerne med noe å notere på.

NB! Dersom en elev ikke kan møte første dagen, er det viktig at dere leverer skriftlig beskjed til administrasjonen med navn og klassetrinn på eleven, samt hvilken dato eleven kommer på skolen.

ÅPEN KIOSK

FAU – Kiosken holdes åpen de tre første dagene. Første dagen operer vi med omtrentlig tid da vi ikke helt vet når vi blir ferdig pga opprop og informasjonsmøte.

Mandag: 11.00 – 12.30
Tirsdag: 15.00 – 16.00
Onsdag: 13.00 – 14.00

Gjennom skoleåret vil kiosken holdes åpen hver tirsdag kl. 15.00 – 16.00.

Det vil bli salg av vafler, pølser, brus og is.

VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR!

Med vennlig hilsen / Best regards / Atentamente

Bjarte Buen
Rektor
Den norske skolen / Colegio Noruego, Málaga
+ 34 63 03 45 412