Valgfag – Innsats for andre

Årets nyopprettede valgfaggruppe “Innsats for andre” gjorde sin første gode gjerning på fredag: -De plukket søppel på stranden. I disse valgfagtimene skal elevene selv lære seg å se sitt eget lokalmiljø gjennom “nye øyne”. – De skal selv lære å se og finne ut hva de kan gjøre for at andre skal få det bedre, forteller lærer og prosjektleder Lucía Núñez Delgado.

Planlegging

Udir har laget gode rammer for opplæringen elevene skal få i faget gjennom året.

“Hovedområdet består i å gjøre seg kjent med hvilke forutsetninger som ligger til grunn for frivillig arbeid. Videre omhandler hovedområdet kartlegging av behovene for frivillig arbeid lokalt, samarbeid med ulike aktører i lokalsamfunnet og planlegging av tiltak som bidrar til sosial verdiskaping for en valgt målgruppe.” (Sitat Udir)

-Jeg tror vi skal besøke de eldre og være med på en innsamling. Det er elevene selv som skal plukke prosjekter og velge formål, forteller Lucía. -Nå de første ukene, som det fremdeles er godt og varmt, skal vi rydde på stranden og jobbe med planleggingen. Om noen uker skal vi se filmen “Pay it forward” som illustrerer hvordan den lille innsatsen enkeltmennesket bidrar med kan gjøre stor nytte. Det er som sagt elevene selv som skal finne ut hva de vil gjøre, og jeg vet de snakker om å hjelpe dyr, samle klær og mat til trengende og besøke gamlehjem. Kanskje de også kommer til å bidra med juleinnsamlingen til de fattige i byen vår. Vi bruker også NAFOs (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring) sine nettsider som inspirasjonskilde i valgfaget, avslutter Lucía.

Film og bilder ved Lucía Núñez Delgado og elevene i valgfaggruppa. Videoredigering ved Nina Simarud.