Valgdag

I dag, på selve stortingets valgdag, landet elevene på ungdomstrinnet et tverrfaglig prosjekt om demokrati og medborgerskap. Elevene leverte gode bevis for læring gjennom sitt engasjement og økte politiske innsikt. (Foto: Amanda Melika Jensen, MK)

Valget er ditt

Den første økta fredag morgen, ble elevene delt inn i grupper, eller fiktive politiske partier, der de skulle ta stilling til enkeltvise, ulike politiske saker. Oppgaven hadde lærerne funnet på Stortingets egne nettsider.

«Stortinget-valget er ditt» en klasseromsversjon. Gruppevis tok elevene stilling til viktige spørsmål i samfunnet, og dannet sine egne partier. Videre debatterte de for sakene sine, før spillet endre opp med et valg. 

Til slutt  ble elevenes favorisering av saker illustrert med fiktive avissider som gav en pekepinn på hvordan det ville gått med samfunnet om akkurat deres partier hadde fått regjere i landet.

Dette ble en viktig dag for elevenes forståelse av politikk, og viktigheten av å engasjere seg i mange saker og se på dem fra flere sider.

Valg på lek og alvor. Det viktige samfunnsengasjementet er på plass. -Men hva skal vi velge? (Foto: Nina Simarud)

Mye å sette seg inn i

Etter lunsj fikk elevene en ny økt der de tok for seg de ekte, norske politiske partienes hjertesaker. Så kjørte de appell og debatt, før de gikk til samfunnsfagslæreren Petters valgurne, og avla sin stemme.

Forarbeidet hadde de gjort i Norsk og KRLE timene, så alle hadde satt seg godt inn i sakene og var godt forberedt. Likevel var det flere som ikke hadde bestemt seg helt. Men sånn er det vel også i virkeligheten? Man må “svelge noen kameler” og det er vel ikke så uvanlig blant de voksne heller, det å bestemme seg på vei til valglokalet?

I morgen skal valgresultatet bearbeides i matematikktimene, og det blir opptelling og beregning av både skolevalgets stemmer og stemmene som kommer inn i det ekte valget i natt.

Martha og Amalie er klare for å avgi sin stemme. (Foto: Oskar Evans Haaland MK)
Å være et engasjert publikum er også viktig. Her poserer noen tilhørere for MK fotografen. (Foto: Julian Petterson)
Ailo og Axel har holdt appell. (Foto: Oskar Evans Haaland MK)
Engasjerte elever som argumenterer for ekte politiske partiers ulike standpunkt.(Foto: Oskar Evans Haaland MK)
Appell først, valgkampsdebatt etterpå. Her er det Oskar og Ivo som legger frem partiprogrammet sitt. (Foto: Amanda Melika Jensen, MK)

På fotooppdrag

I gjennom dette skoleåret håper vi å berike skolens kanaler med masse elevarbeid. Tre ivrige elever fra valgfag Medier og kommunikasjon (MK) fulgte med på valget i dag gjennom kameralinsene sine, og lette etter gode motiver. Dette var deres aller første oppdrag med speilreflekskameraet for MK – en oppgave de bestod med glans. Well done!

Oskar Evans Haaland fra valgfaggruppa Medier og kommunikasjon i full fokus.
Amanda og Julian, fra valgfaggruppa Medier og kommunikasjon, koser seg med å utforske kameraet.