Stilling ledig som Avdelingsleder

Fra skolestart høsten 2023 trenger vi å tilsette en ny avdelingsleder, som gjennom tydelig, systematisk og målrettet lederskap kan bidra til videreutvikling av det faglige nivået og det gode læringsmiljøet ved skolen.

Norskeskolen