Stilling ledig – Assistenter

Den Norske Skolen, Malaga søker to nye assistenter til midlertidige stillinger, skoleåret 2018-2019. Erfaring fra arbeid med mennesker med multifunksjonshemminger og/eller elever med utfordringer knyttet til ordinær undervisning i klasserommet, eller med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget/ annen utdanning innen sosialt arbeid, er ønskelig.

Vi søker etter to

Assistenter

til midlertidige stillinger, skoleåret 2018/19

 

Den Norske Skolen, Malaga er en norsk, privat grunnskole som ligger på den Spanske solkysten i Benalmadena kommune ca. 15 minutt vest for Malaga, Costa del Sol. Ved Den Norske Skolen, Malaga møter elevene en skolehverdag som tar vare på den enkelte elevs behov og tar ansvar for elevenes personlige utvikling, faglig og sosialt. Skolen har kun høyt kompetente lærere som forholder seg både til moderne, godt dokumenterte undervisningsmetoder og god tradisjonell pedagogikk, for å sikre et best mulig framtidsrettet skoletilbud. I tillegg tilbyr Den Norske Skolen, Malaga en fremoverlent satsing på ny teknologi i undervisningen, spansk språkopplæring og daglig fysisk aktivitet.

Skolen har i dag ca 110 elever og 30 ansatte.  Vi søker etter engasjerte og dyktige assistenter til vår skole som både kan bidra til å videreutvikle det faglige miljøet og foredle det gode læringsmiljøet til lærerne og elevene ved Den Norske Skolen Malaga .

For skoleåret 2018/2019 søker vi etter 2 assistenter i ca 90% midlertidige stillinger fra 01.08.2018 til 31.07.2019. En av stillingene vil være full tid på vår tilrettelagt avdeling. Den andre stillingen vil ha noen timer på tilrettelagt avdeling og noen timer med enkeltelever som har vedtak om støtte fra assistent i undervisningen. I begge stillingene vil det ligge noen timer leksehjelp. Leksehjelpen er lagt inn i skolens timeplan.


Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre og delta i planlegging av organisering av undervisning og elevens omsorgsbehov (ADL)
 • Ha tilsyn med elever i større grupper ved behov
 • Være behjelpelig når kollegaer trenger ekstra hjelp og støtte
 • Ha daglig samarbeid med foresatte på telefon eller via kontaktbok
 • Kunne bistå enkeltelever med støtte til struktur i opplæringen, samt støtte til leksehjelp
 • Utføre andre oppgaver etter avtale med avdelingskoordinator eller assisterende rektor
 • Bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø for alle
 • Delta på fellesmøter

 

Kvalifikasjoner

 • Erfaring fra arbeid med mennesker med multifunksjonshemminger og/eller elever med utfordringer knyttet til ordinær undervisning i klasserommet
 • Ønskelig med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget eller annen utdanning innen sosialt arbeid.
 • Meget gode norskkunnskaper

 

Personlige egenskaper

 • Du er en person som har evnen til å vise omsorg og bygge gode relasjoner.
 • Du er lojal, stabil og fleksibel.
 • Du har godt humør og bidrar bevisst til et godt arbeidsmiljø.
 • Lærevillig og opptatt av å utvikle deg selv
 • Du må ha gode samarbeidsevner.
 • Du må kunne arbeide selvstendig
 • Høy motivasjon for nye utfordringer og egenutvikling
 • Forholder deg lojalt til kollektive beslutninger
 • Du kan kommunisere godt med foresatte
 • Du må ha vilje og evne til å jobbe i et hektisk miljø.
 • Du må kunne utføre arbeid som er både psykisk og fysisk utfordrende.
 • Stor arbeidskapasitet
 • Fleksibel, tilpasningsdyktig og endringsvillig

 

Ansettelse forutsetter gyldig politiattest. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Søknadsfrist: 02.03.2018

 

Søknadsskjema og info om skolen finner du på vår skolens hjemmeside: www.dnsmalaga.com og sendes til post@dnsmalaga.com.

Ikke send attester, disse ettersendes ved behov. Vi ber om forståelse for at søknadspapirer ikke vil bli returnert.