Søk skoleplass nå!

 

Innsøkningen for neste skoleår, 2024/2025, åpnet den 1. november.

Søknadsfrist: 1. februar 2024.

Etter fristen er utløpt, fordeles restplasser etter inntaksreglementets prioriteringsliste, og deretter etter kapasitet på trinnene, ved loddtrekning.

NB: Elever som allerede har skoleplass, og dermed har fortrinnsrett, må bekrefte at de ønsker å beholde skoleplassen sin ved å søke skoleplass innen 1. januar!

Elever som allerede går på skolen og som ønsker å fortsette har fortrinnsrett. Det må gis beskjed til skolen innen 1. januar om man ønsker å benytte fortrinnsretten til plass for neste skoleår. Det gjør man gjennom å registrere seg i ISkole – Søkerportal . Dersom man ikke ønsker å benytte seg av fortrinnsretten, må man si opp skoleplassen ved å sende en e-post til skolens postmottak post@dnsmalaga.com

Innsøkningen for inneværende skoleår er avsluttet. Les mer om søknadsprosessen her.  

Norskeskolen