Søk skoleplass nå!

Skolen vår begynner å bli full for skoleåret 2023/24, og vi har allerede hatt første inntaksmøte.  Alle som har benyttet seg av søknadsfrist for fortrinnsrett, som var 10. desember, vil få tildelt plass i løpet av uken.

Når søkere med fortrinnsrett er tildelt plass, vil vi starte opptak av ordinære søkere. Det vil skje etter ordinær søknadsfrist 1. februar.

Eventuelle restplasser etter frist fordeles etter ventelisteprinsippet. Les mer om søknadsprosessen her på skolens infosider om søknadsprosessen.