Skoleskrift – å skrive seg til lesing

På Den Norske Skolen Malaga bruker vi iPad som arbeidsverktøy, også for de yngste elevene. Med appen STL, skoleskrift (å skrive seg til lesing) Får elevene lettere tilgang til lesernes univers; spennende, engasjerende og veldig greit. Skolen har benyttet denne teknikken i skrive- og leseopplæringen siden i 2015, og har høstet gode erfaringer, men for årets førstetrinnslærer er dette en ny metode.

Kontaktlærer Mette Engum sier hun allerede merker at det er god utvikling blant elevene etter bare noen ukers arbeid.

-Forskning viser at det vi gjør her er riktig, og at elevene knekker lesekoden raskere, sier hun. I dag har hun laget “Jeg ser” setninger på tavla, som elevene taster inn, mens de hører at bokstavlydene blir til ord inne i headsetene sine.

Elevene kan begynne med å skrive navnet sitt, og så er de igang. Her slipper elevene å vente halve undervisningsåret på «sin bokstav» og kan bruke sin egen referansebakgrunn for å lage setninger som gir mening og inspirerer til skrive- og leseutvikling. Ved å benytte denne formen for undervisning er det færre elever som detter av lasset tidlig i skoleløpet. Alle opplever mestring og føler seg gode.

-Det er moro å se at de mestrer og gleder seg over det, avslutter Mette, og løper ut til inspeksjon. Hvis du vil lese mer om metodikken og skolens tidligere erfaringer, finner du mer om Skoleskrift og “å skrive seg til lesing” på Den Norske Skolen, Malaga:

Norskeskolen