Rosa kompetanse

Eivind Bjørkgård fra organisasjonen FRI (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold) holdt et viktig og engasjerende foredrag for  undervisningspersonalet ved Den Norske Skolen, Malaga torsdag kveld. Med utgangspunkt i skolens praksisnære samfunnsansvar, og i tråd med UDIRs kompetansemål i flere fag, fikk deltagerne en innføring om hvordan man kan nærme seg disse temaene til det beste både for enkeltelever og miljøet i sin helhet.

Rosa kompetanse

Rosa kompetanse er et kompetansemiljø som tilbyr faglig bistand og undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold til helsevesenet, barnevernet, skolesektoren, barnehagen, politi- og påtalemyndighet, samt bedrifter. De er organisert som en fagavdeling i FRI og er finansiert av henholdsvis Helsedirektoratet, Bufdir, Utdanningsdirektoratet og Politidirektoratet. kunnskap om kjønnsbiologiens kompleksitet og kjønnsmangfoldets normalitet. Målet for organisasjonen er et samfunn der alle kan leve godt med sine ulike kropper og kjønn, uten stigmatisering

Homo!

Særlig er det viktig å bekjempe bruk av kjønns- og legningsrelaterte skjellsord blant unge. Ting som blir sagt på fleip kan stikke dypt og begrense trygghet og frihet blant de som føler seg annerledes. Nulltoleranse og opplysningsbaserte aktiviteter er nødvendig i klasserommene, og lærerne fikk tid til å diskutere hvordan man opplever situasjonen er her, og hva man kan gjøre.

Snakk trygt

I tillegg til flere innfallsvinkler og tilrettelagte undervisningsopplegg via filmer og brosjyrer, fikk skolen også en bunke «Snakk trygt» klistremerker, som man kan sette på døra. Klistremerket er i seg selv en innbydelse til de som strever med kjønns- og legningsrelaterte tanker, til å tørre å sette ord på dette til en trygg voksen som takler henvendelsen og vil den unge vel.

Statistikken for mobbing, trakasering, dårlig selvtillit og til og med selvmordstanker er markant høyere blant unge som føler at kropp, kjønn og legning ikke samsvarer med samfunnets forventninger. Særlig de som ikke finner den nødvendige støtten i sine nære relasjoner, og tilhører flere minoriteter innen f.eks. religion og nasjonalitet, kan slite med å holde tankene inne i seg. Det kan ta mange år for en person å «definere seg selv» poengterte foredragsholderen, som oppfordret til tålmodighet og bruk av anerkjennelse og bekreftelse; Et barn som får lov å være seg selv, er et lykkeligere barn. La dem være med på avgjørelser som handler om dem selv, fra valg av personlig pronomen til tilrettelagt dusjing.

-Vi takker varmt for besøket, og lover å gjøre vårt beste!

Lær mer her:

Rosa kompetanse møter kursdeltakerne med utgangspunkt i at de aller fleste ønsker å gjøre en god jobb. Vi søker å bekrefte og forsterke ønsket praksis, og å legge til rette for refleksjonsprosesser hos kollegiene vi besøker som kan leve videre etter endt kurs, opplyser organisasjonens hjemmesider. For masse god informasjon og engasjerende materiale, se

kilde: https://foreningenfri.no/rosa-kompetanse/