Romvesner, demokrati og religion

Et romskip har landet på jorda. Romvesenene har hørt at jordboerne har noe de kaller demokrati, og noe de kaller religion. De vet ikke helt hva demokrati eller religion er, men har hørt at den gjør jordboerne svært lykkelige, og derfor er de kommet til jorden for å hente det med seg til sin egen planet. Da de oppdager at det er flere styreformer, og mange religioner å velge mellom, og at dette også skaper splid og konflikt på jorda blir de brått litt usikre på hva de skal gjøre. Romvesnene reiser til den norske skolen i Málaga. Kan elevene hjelpe romvesnene å finne ut noe av dette?

Demokrati og medborgerskap var hovedtema en hel uke på Den Norske Skolen, Málaga i november. Spennende innfallsvinkler gjennom sentreringsfagene samfunnsfag og KRLE, hektet elevene på. Romvesenhistorien fikk lærerne på et inspirtasjonsdokument som rektor Trude Jahren hadde skrevet. Utifra dette, lagde læerteamene sine egne læringsstier om demokrati og medborgerskap.

Hvordan kan man forklare religion for et romvesen – en som aldri har hørt om det før? Hvordan henger det demokratiske samfunnet sammen, og hvilke rettigheter har ungdom i lokalsamfunnet? Hva med VM i Quatar, menneskerettigheter og sport? Barnetrinnet, mellomtrinnet og ungdomstrinnet valgte veldig forskjellige innfallsvinkler gjennom kjernefagene samfunnsfag og KRLE i den tverrfaglige uka, men alle hadde tilknyttede oppgaver i andre fag, matte, engelsk, norsk og gym.

Demokratiets prinsipper

-Som ungdommer har dere en lovfestet rett til å bli hørt i saker som angår dere, sa Petter Tryggestad. I den første økta med tverrfaglige prosjekt om demokrati og medborgerskap, hektet han først elevene på ved å referere til elevenes egne hjemkommuner.

-Hva vet dere om kommunene dere kommer fra og hva en kommune jobber med? Spurte Petter. Så viste han en tegnefilm om hva kommunene har ansvar for, og fortalte elevene om hvordan man kan engasjere seg, og hvordan lokalsamfunnene velger sine lokalpolitikere.

Snasen kommune

Kommunesektorens interesseorganisasjon har laget et læringsspill rettet mot ungdomstrinnselever og videregående skoler. Spillet går ut på å ta avgjørelser for Snasen kommune, som resulterer i fornøyde innbyggere og god økonomi. Snasen KS ung.

8. trinn redegjorde for de forskjellige religionene i form av presentasjoner, imens 9. og 10. trinn oppsummerte hva de hadde lært ved å holde en debatt om hvor vidt romvesnene burde ta med seg religion tilbake til planeten sin.

8. trinn jobber med religioner. Hva er typisk for religionene, og hva er likt og forskjellig når vi sammenligner religionene?
Demokrati i kommunene. Hva gjør en kommune? Hva kan ungdom bidra med, og hvordan blir man politiker?
Mellomtrinnet vekslet mellom teori og fotball. Samarbeid og forskende læringsaktiviteter.
Spilleplan: Mellom all teorien fikk elevene være spillere i skolens eget fotball-VM, der menneskerettighetene ble overholdt til punkt og prikke.
Argentina mot Frankrike spiller innledende runde i vårt eget fotball-VM .

VM i Quatar

På mellomtrinnet ble innfallsvinklingen VM i i Quatar siden dette er så dagsaktuelt og kontroversielt. Hvilken rolle spiller makt og økonomi i idretten, og hva skjer på skyggesiden av det prangende og luksuriøse VM i Quatar? Hvordan kan et så viktig arrangement som påvirker hele verden holdes av en nasjon som begår menneskerettighetsbrudd?

Romvesenet hadde kidnappet rektor Trude. Heldigvis var 3. trinn så flinke til å forklare religion at hun ble befridd.

Det kom faktisk et romvesen til slutt

Med hjertet i halsen satt 3. trinn og ventet spent på at noen skulle banke på døren. De hadde nemlig fått et brev på kodespråk, som fortalte at romvesnene skulle komme på besøk. Derfor hadde de forberedt flotte presentasjoner av mange religioner, og de hadde tegnet bilder av kirker, som de skulle vise til romvesnene.

Det viste seg at det kom bare ett romvesen, men det hadde kidnappet rektor. Rektor skulle få slippe fri når romvesnene hadde fått litt informasjon om religioner, og da gikk det jo bra til slutt. For på 3. trinn var det masse viktig informasjon som ble presentert, og romvesenet ble heldigvis svært fornøyd.

Brev fra romvesnene - på kodespråk
3. trinn holdt sine aller første presentasjoner for dette romvesenet, som heldigvis ble veldig fornøyd med informasjonen.
Romvesenet får lære om Jødedommen og kristendommen.

Læringsinnholdet som ble flettet inn i oppgavene denne uka ble (som dere ser)veldig varierende, men alle trinn hadde fokus på at elevene fikk jobbe med kjerneelementene og en rekke relevante kompetansemål fra mange forskjellige fag på læreplanen, under faneflagget demokrati og medborgerskap.

Norskeskolen