RimLock Square

Tverrfaglige prosjekter der elevene får se sammenhengene mellom læringsmålene i de forskjellige fagene, skal sikre elevene bedre dybdelæring. Ispedd praktisk tilnærming, relevant teori og ekskursjoner blir også dette skoleåret spennende på Den Norske Skolen, Malaga. -Særlig for åttendetrinn:

Åttendetrinn er nå i gang med sitt tverrfaglige prosjekt med tema kjøpesenter!

Ideen å “Starte kjøpesenter” kom elevene på selv. Elevene er entusiastiske og gleder seg veldig over arbeidet med dette, som er et tverrfaglig storprosjekt slik som fjorårets Sjokoladeprosjekt for samme aldersgruppe. Det blir ekskursjoner, praktiske og teoretiske innfallsvinkler til læringsmål i alle fag. Varehandelen og servicenæringen har gode innfallsvinkler til de fleste læringsmålene ungdommene skal igjennom.

Navnekonkurranse

-Vi startet med å undersøke hva de mest populære kjøpesentrene rundt om i verden har for navn, hva er populært i verden, og deretter gikk elevene selv i gang med å komme på gode navneforslag som kunne passe til vårt eget kjøpesenter, forteller lærer Marthe Skahjem.

-En demokratisk avstemning over hvilket navn flest ønsket, endte opp med navnet RimLock Square og startet umiddelbart opp vår egen Instagram konto!

Butikkeiere

-I kjøpesenteret vårt RimLock Square, skal elevene lage og drive egne butikker. Forretningslogoer er under produksjon, og skal fremheves på Instagram profilen til kjøpesenteret, forteller Marthe videre. Noen av logoene er allerede på plass.

Følg prosjektet på Facebook og Instagram!

Perspektivtegning

Neste læringsmål er også hentet fra kunst- og håndverksfaget, nemlig å lage perspektivtegninger av butikken sin. Første step er å lære hvordan men tegner med ettpunktsperspektiv. Vi lover å holde dere oppdaterte på prosjektet på alle skolens kanaler.

Norskeskolen