På riktig vei mot det store samfunns-oppdraget

Skolen har et samfunnsmandat. Dette betyr at samfunnet har gitt skolen et oppdrag. Dette er et stort og bredt mandat. I tillegg til at skolen skal bidra til at elevene skal tilegne seg kunnskaper, ferdigheter og kompetanser som setter eleven i stand til å mestre eget liv, arbeide og forsørge seg selv, skal skolen bidra til utvikling av holdninger og verdier som skal hjelpe oss til å leve, lære og arbeide sammen og bidra til fellesskapet. Dette store oppdraget tydeliggjør hvilke kvaliteter samfunnet ønsker, og mener fremtidens samfunnsborgere trenger. Dette er nedfelt i Formålsparagrafen i Opplæringsloven og i den overordnede delen av Læreplanen og understreker skolens ansvar for og bidrag til grunnleggende innsikt i demokrati, medborgerskap og menneskerettighetene.

For å kunne gjennomføre dette oppdraget, må vi jobbe på mange ulike måter og arenaer. Vi jobber med digitale verktøy, tverrfaglige temaarbeid og ulike prosjekt, og vi jobber med de 3 Gylne reglene. De siste ukene har elevene på 1.og 2. trinn også jobbet med et veldedighetsprosjekt knyttet til bistand til familier i Venezuela. 

Du kan lese mer om dette her: Innsats for andre | Norskeskolen

Gjennom dette prosjektet har elevene fått et innblikk i hverdagen til mennesker på den andre siden av jordkloden, som har det ganske annerledes enn vi har det. De har lært om bistandsarbeid, om demokrati og menneskerettigheter og de har hatt mange gode etiske diskusjoner og refleksjoner. Kontaktlærer Linda, som er ildsjelen og drivkraften bak dette prosjektet har skrevet dette:

 

Fra en takknemlig lærer…

Jeg er så stolt og glad. Stolt over å kunne være lærer til en så fin gruppe elever på 1.-2. trinn som ønsker å være med på å bidra til at barn og familier i Venezuela kan få det litt bedre. Stolt over at de foresatte har ønsket å hjelpe til med at barna deres bidrar litt hjemme. Stolt over at elevene har holdt på i ukesvis med å produsere sløyfer til 17. mai til inntekt for dette viktige formålet. Stolt over at de andre elevene og familiene på skolen har støttet opp om salget. 

Når du ser den smilende gutten på 4. trinn som kommer for å kjøpe seks blomster og som har med seg over dobbelt så mye som det koster, og som med glede vil bidra med dette, da vet du at opplegget har berørt flere enn bare de aller minste på skolen. Vi ser at praktisk talt hele skolen har stilt seg bak og har vært villige til å gjøre litt for at noen som lider skal få det bedre i hverdagen. 

Jeg er så takknemlig på vegne av de familiene i Venezuela som nå i disse dager får tilkjørt en pakke med mat. Vi letter hverdagen deres for en periode. De kan senke skuldrene og bekymre seg litt mindre over fremtiden, – i hvert fall for et par uker. 

Nå har vi akkurat tømt sparebøssen og ser at vi har tjent 611 euro på salget av 17.mai-sløyfer, og det er takket være at “hele” skolen har stilt opp og kjøpt og gitt tips. Selve salget tjente vi 340 euro på, mens dere gav hele 271 euro i tips, slik at vi nå kan hjelpe 19 familier med mat i et par uker. 

Hjertelig takk for alle bidrag, og for at dere viser at det er viktig å bry seg og gjøre en forskjell for noen. Det som for oss virker som en dråpe i havet av hjelp, er for den som mottar hjelpen “hele havet”. 

 

Om du ønsker å lese mer om forholdene i Venezuela kan du lese i bloggene mine på norsk og spansk:

miniblogg.no/lindasakseide 

https://lindasakseide71.jimdofree.com

Det å ha et slikt årlig veldedighetsprosjekt tror vi kan være en viktig og riktig vei mot det store samfunnsoppdraget vårt. Vi har alle sett hvordan innsatsen fra elever, foresatte og ansatte har påvirket disse familiene, men vi har også sett hvordan det har engasjert våre elever. Det skjer noe helt spesielt når man får muligheten til å komme så nært på andre mennesker, som gjør at man får en dypere forståelse og innsikt i både menneskerettighetene, betydningen av innsats og engasjement både fra enkeltpersoner og fellesskapet og ikke minst viktigheten av å ivareta vårt demokrati. 

Hilsen Trude

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Norskeskolen