Kjære alle nordmenn i Spania og alle dere der hjemme i Norge

Gratulerer med dagen til dere alle fra oss her i Málaga

For oss på Den Norske Skolen her i Málaga er 17. mai en av de viktigste og hyggeligste tradisjonene vi har opprettholdt gjennom 30 år. Nordmenn fra hele Solkysten kommer til skolen vår og feirer sammen med oss. Skoleåret 2019/2020 gikk DNS Málaga inn i sitt 30. år som eneste, norske skole på Solkysten og vi hadde gledet oss spesielt til denne markeringen og en storslått feiring av 17. mai 2020. Når man som nordmann bor utenfor Norge, blir nasjonaldagen og alt som følger med av tradisjoner, samvær og nasjonalfølelse litt ekstra viktig .

I 1944 levde Norges kongefamilie i utlandet. Uten sammenligning forøvrig, var også dette en svært krevende og usikker tid. For Norge og for verden. 

  1. mai 1944 skrev Norges Kong Haakon VII følgende, i Nordmannsforbundets avis i USA:

“Vi fyldes kanskje med desto større beundring for det fedrelandssind, de dengang viste, fordi vi i dag selv står oppe i en ny kamp for Norges frihet. Ingensinde har Eidsvoldsverket stått klarere for oss Norske hjemme og ute enn netop i denne tid, da vi fører kampen mot Tyskland ene og alene av den grunn, at vi alle forstår, at det er det eneste vi har å gjøre, om vi ønsker å bevare vår selvstendighet og selvaktelse.” 

På samme måte som myndighetene i alle land nå oppfordrer oss til dugnad, solidaritet og personlig og felles innsats, kom vår Kong Haakon med en klar oppfordring til alle nordmenn:

“La oss alle være rede til å yte vårt ytterste for å føre kampen til en lykkelig avslutning

og til derefter å gjenreise et lykkelig norsk samfund”

-Nei, vi er ikke i krig. Men flere har uttalt at denne pandemien, med de innskrenkninger og frihetsberøvelse den har medført, kan karakteriseres som den største utfordringen siden 2. verdenskrig. Kampen vi fører nå, og det vi som individer og samfunn må ofre, har flere likhetstrekk.

Denne perioden har vært, og er, krevende. Den har vært preget av usikkerhet og bekymring, for hverandre og for fremtiden. 

Men, den har også vært preget av samhold, solidaritet og omsorg for hverandre. Mellom nordmenn her i vårt lille norske samfunn i Spania, men også i felleskap på tvers av nasjonaliteter, språk og kultur. Jeg kjenner derfor i dag på stor takknemlighet og tilhørighet til både det norske og det spanske samfunnet, som i denne perioden har mobilisert felles krefter og innsats for et felles mål: en trygg fremtid.

-Så, kjære medborgere, la Kong Haakon sin oppfordring fra 17. mai 1944 være en generell oppfordring til oss alle  La oss gjøre vårt ytterste for å føre denne kampen til en lykkelig avslutning og fortsette veien sammen mot et trygt samfunn for alle, på 1tvers av landegrenser, religion, språk og kultur.

Feliz dia a todo el mundo!

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.