Alle sammen, sammen…

Da er vi godt i gang med vårsemesteret her på DNSM, og det har vært en veldig fin start.

Men, dagene har gått så fort! Januar er snart over og nå begynner vi å kjenne våren komme snikende. Det synes jeg er deilig.

Vi voksne på skolen startet året med planleggingsdager og besøk av Ingrid Jacobsen fra Høgskolen i Innlandet. Det var 2 bevisstgjørende og engasjerende dager. Det er veldig viktig og inspirerende for oss som driver skole her på Solkysten, langt fra fagmiljøene i Norge, at vi får faglig input og støtte fra eksterne fagmiljø. Ingrid fulgte opp det arbeidet vi begynte på i august, nemlig vurderingspraksis, elevmedvirkning og læreplanarbeid. Hva slags tilbakemelding og veiledning har størst påvirkning på elevenes læringsprosess og læringsutbytte? Hvilke føringer gir læreplanen og hvordan justerer vi vår praksis for å sikre at alle elever utvikler seg faglig og sosialt? Sammen med Ingrid har vi dypdykket i læreplanen, teori og forskning på hva som fremmer læring. Det er mange faktorer som påvirker elevenes læring, mestring og gjennomføring, både direkte og mer indirekte.

I tillegg til god relasjon og samspillet mellom lærer og elev, er lærernes faglige kompetanse blant de faktorene i skolen som har størst betydning for elevenes opplæring. Derfor er disse planleggingsdagene så viktige for oss.

Læringsmiljø og skole-hjem-samarbeid

Det er også andre faktorer som spiller viktige roller for elevenes læring. Også elevenes læringsmiljø har stor betydning for elevenes læring, og derfor er også dette noe av det vi jobber mest med. Ikke bare er det slik at elever har en lovfestet rett til et trygt og godt skolemiljø/læringsmiljø, men et godt læringsmiljø gir også best mulig forutsetninger for læring og utvikling. Forskning viser nemlig at et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en aktiv rolle, har en positiv påvirkning på elevene og læringsmiljøet. Ikke bare på elevenes trivsel og sosiale miljø, men også på elevenes holdning til skolen, arbeidsvaner, selvregulering, relasjon til medelever og på læringsutbyttet til elevene. Her har vi alle et ansvar. Det er så viktig at alle vi voksne som er rundt elevene fremstår som tydelige og omsorgsfulle og som sammen uttrykker og viser at vi har felles verdier og holdninger til eleven, læring og hvordan man er mot hverandre.

Elevene på DNSM har så mange flotte voksne rundt seg, både på skolen og hjemme, som har et stort og oppriktig engasjement for skolen og elevene. Neste uke skal vi derfor møtes for å snakke mer om hvordan vi sammen kan skape best mulig læringsmiljø for elevene. 

Også elevrådet vårt er blitt mer engasjert i hvordan elevene selv kan bidra til et trygt og godt læringsmiljø. Dette er elevmedvirkning i praksis. Det er veldig interessant og givende å høre på når elevene selv reflekterer og kommer med forslag til hvordan de kan bidra. Rektor blir litt varm om hjertet og tenker at vi jammen meg har mange flotte elever!
Dette må jo bare bli bra!

Ønsker dere alle en strålende helg i sola!

Hilsen Trude

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Norskeskolen