Regning i alle fag

Grunnleggende ferdigheter i regning, er de ferdighetene man trenger for å forstå verden og klare små og store oppgaver. For å kunne sy en gardin, bake en kake, bygge et skap, dele opp noe i like deler, måle, sammenligne og forstå tid samt mye annet viktig, må man ha mange begreper på plass. Der det er mulig å flette inn regning for å øke forståelsen av fagstoffet, vil alle lærere bestrebe å få til dette.

Regning i alle fag er satsingsområde ved den Norske Skolen, Malaga dette skoleåret. Matematikk timene er det fortsatt matte-lærerne som tar for seg, og det betyr heller ikke at alle lærerne skal undervise i matte, men heller at alle i tillegg skal flette inn noen begreper i de andre fagene, der det faller seg naturlig. Tidslinjer, grubliser, små mattespill og annen hjernetrim bryter opp og gjør undervisningen mer visuell og spennende.

Statistikk

I niende trinn jobber elevene for tiden med emnet «Avis» i norsktimene. I denne forbindelse har kontaktlærer Inger Britt Ustad valgt å flette inn litt statistikk og prosent.

Først gav hun klassen i oppgave å samle inn noen data, gjennom følgene spørsmål:

-Hvor lang tid per dag bruker hver elev i klassen på å lese aviser (nettaviser, lokale-eller nasjonale)

-Hva leser elevene (nyheter, sport, tegneserier osv)

-Hva slags type aviser leser elevene (Vg, lokalaviser, TV2-nyheter på nett osv)

-Vi førte opp alle resultatene på tavla, og elevene ble deretter delt i grupper a 4 og 4, forteller Inger Britt. -Hver av gruppene fikk så i oppdrag å lage et diagram utifra resultatene ved å bruke iPad og appen “Numbers” der de kan fylle ut informasjonen og få fram resultatene i kakediagram eller stolpediagram. Resultatene ble presentert gruppevis på storskjerm, sammen med en liten oppfølgingssamtale om prosent og brøk, forteller Inger Britt videre.

-Dersom 30 prosent av elevene leser VG på nett hver dag, hvor stor del av klassen dreier dette seg om? Inger Britt ba elevene gjøre om prosent til brøk, og de kom fram til at ca 1/3 av elevene leste VG på nett hver dag, og videre at 33,33% er mer nøyaktig.

-Dette er en artig måte å jobbe på og resultatene kan tydelig leses i fine sektor- eller søylediagram. En får også gode samtaler med elevene i etterkant der bare fantasien setter stopper for hva vi kan finne ut sammen, avslutter Inger Britt.