Reador Felgen-verksted

Under emnet “Teknologi og design” i Naturfag for fjerdetrinn, fant lærer Linda Sakseide et morsomt prosjekt: Biler som går på trykkluft! Vi lar læreren fortelle om prosjektet:

– 3.-4. trinn har laget biler som går på trykkluft. Det vil si at vi har brukt luften inne i en ballong til å prøve å få bilen til å kjøre. Vi brukte 3 timer på prosjektet, og gjorde oss noen erfaringer om hvordan det kunne fungert bedre.

I emnet “Teknologi og design” under naturfag for 4. trinn er noen av målene følgende:

Eleven skal kunne:

  • planlegge, bygge og teste enkle modeller av byggkonstruksjoner
  • dokumentere prosessen fra idé til ferdig produkt med tekst og illustrasjoner

Etter en kort runde med planlegging av hva vi skulle gjøre og hva formålet med oppgaven var, satte vi i gang med å sette på hjul på skoeskene våre. Vi boret hull, og vi fikk også prøve å sage og bruke limpistol.

Kreativiteten blomstret under designutformingen. Biler med vinger, soltak, dører, seter, og til og med et par biler med egne skattkister ble laget. Vi kunne nok også brukt litt bedre tid så vi hadde fått malt bilene, men vi hadde bare tre timer til rådighet, så det ble med eskenes opprinnelige utseende.

Under testingen av bilene opplevde vi at bilene ikke gikk så langt som vi kunne ønske. Jeg som lærer hadde fryktet nettopp dette, ettersom hjulene jeg hadde funnet var veldig tunge og måtte monteres på litt store esker. Denne samlede tyngden gjorde sitt til at det var veldig begrenset hvor stor bevegelse vi fikk. Men vi fikk en verdifull samtale om hvordan dette kunne vært løst på en bedre måte, og i neste uke skal vi lage ett eksemplar som er lettere, for å se om det virker inn på hvor langt bilen klarer å kjøre.

Til tross for litt feiling var elevene stolte og glade for produktet sitt, og de gleder seg til å ta med bilen hjem og leke med den.

Tekst og bilder ved Linda Sakseide