Politibesøk

Han er norsk politi, men har arbeidsplassen sin i Málaga, der han jobber som representant for Norden i et internasjonalt politisamarbeid. Det er behov for at landene samarbeider særlig i saker som gjelder smugling, narkotika, vold, menneskehandel og internasjonale vinningsforbrytelser. Heldigvis er politimannen her på Den Norske Skolen, Málaga for å snakke med elevene om rusproblematikk på generell basis.

-I den alderen dere er i nå, er det viktig å holde igjen, for de som begynner med rusmidler i tidlig alder har større sannsynlighet for å ende opp med et rusproblem. Det er en grunn til at det er aldersgrense for å drikke alkohol, sier Narve Toppe.

-Dette er noe av det kjekkeste jeg gjør, å jobbe med ungdom, sier Narve Toppe. Elevene har forberedt seg med å lage spørsmål som er viktige for dem, og Narve har lyst til å snakke om det elevene er opptatt av for å få en god dialog som elevene kan føle de får noe igjen for.

Ditt ansvar

-Vet dere hva som er den kriminelle lavalderen i Spania? -I Norge er det femten, men her er det vel kanskje fjorten, svarer én elev, og får samtykke. -Og husk at du også da har ansvaret selv for å kunne lovene for det landet du bor i.

De fleste elevene i rommet er altså allerede gamle nok til å stilles til ansvar for kriminelle handlinger. – Her i Benalmádena er det veldig trygt og godt og bo, så lenge du ikke er involvert i kriminalitet, forsikrer Narve. Men rusmidler, alkohol og marihuana, er veldig lett tilgjengelig i noen lokale ungdomsmiljøer. -Det er viktig å ha tenkt igjennom og snakket om dette så du vet hva du skal svare om du blir spurt, sier Narve. Det er lettere å ta gode valg og si nei, om du har tenkt igjennom det på forhånd.

En elev spør om det er dyrt, og en annen om det er farlig. -Narkotika er mye forskjellig sier Narve. -Noen mener det er et naturprodukt, og at det burde legaliseres. De tror at lovliggjøring av hasj ville utslettet kriminelle miljøer, sier Narve. Det er han uenig i. -Virkestoffet i hasj heter THS, og i legaliserte legemidler i noen land inneholder det ca. 10-12 % av dette virkestoffet. På gata inneholder hasjen 30 – 40% virkestoff, så det illegale markedet vil fortsatt være der.

Samtalen glir over på hvilke rusmidler som finnes, hvordan det føles, hvem som ruser seg og hvorfor de velger å gjøre det.

-Er det én ting jeg vil at dere skal huske fra jeg var her, så er det denne tegningen: Den som røyker hasj, kjenner kanskje virkningen i noen timer. Stemningsleiet, altså humøret, får en opptur. Virkestoffene blir liggende i kroppen i opptil en måned, og det ødelegger reaksjonsevnene dine. Stemningsleiet bli generelt dårligere, og oppturene svakere. For stemningsleiet totalt sett gjør hasjen det verre for deg, poengterer Narve.

Si ifra

-Det viktigste vi kan gjøre er å ta vare på hverandre, er å sørge for at alle er inkludert, sier Narve. -Også på fritiden! Kanskje, hvis noen faller utenfor, vil de kanskje finne seg et nytt miljø som ikke er like bra for dem. Vis at du bryr deg hvis noen har det vanskelig. -Å vise kameratskap og vennskap er ikke alltid å gjøre det den andre vil. Å hjelpe noen å få hjelp er ikke det samme som å sladre, så å si ifra til en voksen om du ser noe som ikke er greit.

Si nei

-Narkotika finnes i alle samfunnslag, og har mange former. Narve forklarer litt om forskjellige stoffer, hvordan man kan se at noen har ruset seg. Han oppfordrer skole elever og foreldre til å følge med og snakke sammen. Det aller farligste du kan ta er ecstasy tabletter. Det er russisk rulett. Ingen vet eksakt hva som er i tablettene, som kan gi deg psykiske vansker resten av livet, og det er helt tilfeldig hvem som blir rammet, avslutter Narve. -Si nei.

Norskeskolen