På matreise i Europa

Elevene har riktignok ikke fysisk reist, men sitter igjen med en miks av rike opplevelser etter en tverrfaglig læringsperiode om Europa. Tre viktige lands kultur og historie er nøye gjennomlevd via praktisk og teoretisk tilnærming, med spennende innfallsvinkler som matlaging, reiseplanlegging og faktapresentasjoner har elevene lært om språk, matkultur, historie, geografi og attraksjoner i Italia, England og Frankrike.

Rike oppgaver

-Vi har jobbet med Europa i et tverrfaglig prosjekt, forteller kontaktlærer Monica Mørkve Wesøe. Elevene har sett på ulike land i Europa, vi har lært litt om Europa generelt og deretter fikk de en fordypningsoppgave om et land i Europa. Der lagde de sin egen digitale presentasjon med faktatekst, bilder og innslag i form av en video.

Reiseplanlegging og kulinariske opplevelser

-Elevene har også vært på en “fiktiv reise” med eget reisebudsjett, der de måtte finne hotell, transport, flybilletter, severdigheter osv.

I norsk jobbet vi med fortelling som sjanger, og elevene skrev fortelling om en reise ut i Europa, forteller den engasjerte kontaktlæreren, som også underviser i mat og helse. -Der hadde vi mat fra ulike kulturer som tema og lagde typiske matretter, først fra Europa, deretter fra andre deler av verden, forteller Monica.

Det er fint å lage mat på skolens utekjøkken, som er nytt av året.
Pizza fra Italia, pai fra Frankrike, Fish and chips fra England - og et stolt utvalg av kokker.

Inspirasjon til oppgaven ble plukket fra et lignende prosjekt på Den Norske Skolen, Málaga i 2019, som inneholdt mange av de samme kompetansemålene. Denne klassen hadde flere elever, og fikk derfor fordypet seg i flere land.

Norskeskolen