Ole Christian Kvarme

Den Norske Skolen, Malaga hadde torsdag celebert besøk av tidligere biskop Ole Christian Mælen Kvarme og hans kone Ingjerd Torhild. Kvarme tok selv initiativ til besøket, som resulterte i gode samtaler og mye lærdom for elevene våre.

Ekteparet Kvarme har selv bodd i Israel i elleve år, og opplevd noe av den den israelsk-palestinske konflikten fra innsiden. De besøkende fikk delta i to KRLE timer på ungdomsskolen, der de for tiden lærer om Jødedommen (8. trinn) og blant annet konflikten i Israel (10. trinn).

Hva skiller en jøde fra en kristen, og hva har disse to til felles med islamsk tro?

Det var høyst relevant å ha Kvarme og hans kone Ingjerd med på laget gjennom hele første økt. Der fikk ekteparet være sammen med elevene som jobbet i grupper med blant annet å lage en presentasjon om det å være en kristen minoritet i Jerusalem. Ekteparet Kvarme har vært prest og virke i nettopp en slik menighet, og innehar en evighet av kompetanse på dette feltet.

Videre i oppgaveteksten skal det drøftes om likheter mellom kristne og jødiske feiringer/helligdager, og lages plakater der mat-reglene  innen jødisk og islamsk tro sammenlignes. Byen Jerusalem skal også presenteres, via bilder, film og direkte tale eller muntlige opptak. Ekteparet Kvarme øste ut av sitt rikholdige lager av inntrykk og kunnskap, til en engasjert og aktiv elevgruppe som benyttet muligheten til fulle.

8. trinns elevene Hiba og Pernille fikk være fotograf og omviser for ekteparet Kvarme rett etter første økt. Den tidligere biskopen er veldig opptatt av skole, og gledet seg over å møte skolens elever og lærere, og fikk spise lunsj sammen med elevene i kantinen. (bilde: Hiba)

Kvarme startet økten i tiendetrinn med å fortelle om sitt liv og virke. -Vi bodde i Israel i elleve år, i  Haifa, en havneby i andre enden av middelhavet i forhold til Benalmádena og Fuengirola. Der var jeg prest i en menighet med Jesustroende jøder og palestinske kristne, forteller Kvarme. – Siden flyttet vi til Jerusalem hvor vi bygget opp et studiesenter.

Videre forteller han om sitt arbeid med å oversette bibler, samarbeid med skoler og kulturinstutisjoner i Norge og i andre land, og om sine nær tyve år som biskop i Borg bispedømme (Østfold og Akershus) og siden i Oslo.

Hvordan var det å bo i Israel, og hva opplevde dere der? Hva er egentlig Osloavtalen, og kunne Norge gjort mer? Det var store og gode spørsmål som ble stilt og besvart under Kvarmes besøk på på Den Norske Skolen, Malaga.

Kvamme snakket altså først litt løst om sitt liv og virke, før klassen ledet praten inn på konflikten i Midtøsten, Israel og Osloavtalen. Denne klassen har forskjellige fokusområder som de skal lage presentasjoner om. En gruppe har om konflikten i Israel, en annen om terror generelt. Andre grupper skal redegjøre for Syria og Iran og konfliktene de strever med der. Kvamme delte gode tanker og forklaringer opp mot disse temaene til de engasjerte elevene som stilte spørsmål.

Vi takker ekteparet Kvarme for et varmt, engasjerende og innholdsrikt besøk. Vi lærte mye av dere!