Metodefrihet inspirerer!

Vi lærer forskjellig. Derfor er det også viktig at elevene av og til får velge metode selv når de skal arbeide med læringsmålene sine, mener lærer Kurt Robert Eriksen. Nå er 9. og 10. trinn inne i en avsluttende fase der de har lært om Kristendommen i KRLE.  Kristendom og adventstid.  – Siste innspurt og snart innlevering av tilegnet kunnskap for 9. og 10. trinn. Vi går for metodefrihet.
 

Noen har valgt å formidle kunnskapen gjennom animasjon, en annen har valgt dramatisering gjennom sang. En har laget et laget brettspill, det er levert flere digitale quiz, presentasjoner, film og podcast.

Metodefrihet vil si at elevene selv velger på hvilken måte de vil levere sin besvarelse. Kriteriene for innhold og måloppnåelse må likevel innfris.
En elevgruppe valgte å gjøre et intervju med Jehovas Vitner, som holder til rett nede i gata for skolen. En slik aktivitet kan gi mer lærdom enn noen lærebok. Intervjuet ble redigert og levert i form av en film.