Lek og læring

Lek og læring er et tilbud til 1. – 5. trinn ved skolen vår. Tilbudet er gratis, og skal inneholde lek og læringsfremmende aktiviteter både ute og inne – faglige og fysiske. Har dere meldt dere på? Ansvarspersonene Stig, Johan og Mette har laget en plan for de neste to ukene i Lek og læring, for å gi dere et innblikk i hva de skal gjøre.

Plan for 3., 4. og 5. trinn
Plan for 1. - 2. trinn
Norskeskolen