Lek&Læring

Læring som elevene tilegner seg under lek er et viktig supplement til elevens utvikling, både faglig og sosialt. Derfor jobber vi på den Norske Skolen, Málaga med bevissthet rundt hvilke leker vi tilbyr elevene i timene med Lek&Læring.

Gjennom lek utforsker barn verden rundt seg, og utvikler sosiale ferdigheter. Gjennom faget Lek & læring fletter vi inn leker og aktiviteter som styrker kognitive evner, fysisk aktivitet, samarbeid og kreativitet, men også leker som styrker tall- og leseforståelse. Når barn engasjerer seg i lek, skjer læring på en naturlig og morsom måte. Spill og lek gir dem muligheten til å praktisere matematikk og språk uten å føle det som en formell opplæring.

For eksempel kan brettspill bidra til å styrke tallforståelse ved å utfordre barna til å telle, regne og ta beslutninger basert på tall. I tillegg gir leselek barn sjansen til å utforske språk gjennom historiefortelling, rollespill og ordspill. Gjennom denne lekende tilnærmingen blir læring en givende opplevelse, og barna utvikler seg på flere områder samtidig.

Da ansiktet til klovnen var ferdig, fikk elevene fargelegge og pynte klovnen sin. De ble ganske flotte!

Klovnespill og Yatsy

Mandag denne uken fikk 3. trinn spille klovnespillet, etterfulgt av en god runde med tradisjonell Yatsy. Når barn teller øyne på terningene, utforsker de grunnleggende tallforståelse på en intuitiv måte. I tillegg gir terningspill rom for å introdusere enkle matematiske operasjoner som addisjon og subtraksjon, alt mens barna smilende konkurrerer eller samarbeider.

Gjennom denne lekende tilnærmingen utvikler barn ikke bare sine matematiske ferdigheter, men også kritisk tenkning, strategisk planlegging og samarbeidsevner.

Blide elever som konkurrerer, teller tegner og venter på tur

Med lek som en integrert del av læringsprosessen oppmuntrer vi barna til å være nysgjerrige, kreative og åpne for utfordringer. Så, la leken begynne, for det er ikke bare moro, det er også en vei til dypere forståelse og mestring.

Spill i Spireserien

Klovnespillet og Yatsy-arket er hentet fra https://www.spireserien.no/spill, en nettside der man kan laste ned utrolig mye bra materiell til Lek&Læringsaktiviteter i alle fag.

Oppgavene i denne saken er hentet fra spireserien.no

Norskeskolen