Lek og læring

Lek og læring er et tilbud til 1. – 4. trinn ved skolen vår. Tilbudet er gratis, og skal inneholde lek og læringsfremmende aktiviteter både ute og inne – faglige og fysiske. Her kommer en plan for aktivitetene i Lek og læring frem til jul, for å gi dere et innblikk i elevene skal gjøre i disse øktene.

1. – 2. trinn

3. – 4. trinn

Norskeskolen