Ledige lærerstillinger, skoleåret 2023/24

Norges varmeste skole trenger flere varme, rause kollegaer! Har du undervisningskompetanse for 1. – 4. trinn, og ønsker å være kontaktlærer for førstetrinn, eller har du erfaring med skoleledelse og vil være assisterende rektor? Vi søker også etter  medarbeidere, faglærere og en spesialpedagog, som har bred faglig formell kompetanse og erfaring fra undervisning på flere trinn i grunnskolen, og spesielt en med erfaring fra undervisning og vurdering på ungdomstrinnet. Har du fagkompetanse i engelsk, norsk, kunst og håndverk og spansk? Søk nå:

Søknadsfrist 20. februar.

Les mer om de ledige stillingene, og legg inn din søknad via Webcruiter: 

Assisterende rektor

Grunnskolelærer med spesialpedagogikk

Kontaktlærer 1. trinn

Faglærere

Norskeskolen