Laget sin egen sang

Tenk at denne fine, lille sangen ikke fantes før, og at det er våre barnetrinnselever (1. og 2. trinn) som har laget både tekst og melodi. Vi er så stolte!

Komposisjon

-Vi startet komponeringen med å lage noen melodilinjer sammen, og vi har noen gutter i klassen som er veldig melodiøse og ledet an, forteller lærer Linda Sakseide.

Når melodien var på plass var det flere som deltok og hadde gode forslag da klassene skrev det første verset. Så ble det pause i komponeringen frem til neste musikktime. Da benyttet Linda anledningen til å spille inn melodien på gitar og lage et arrangement på appen Garageband på iPaden sin, slik at elevene hadde noe å synge etter.

Neste time laget klassen et refreng. -Vi hørte på melodien til verset, for å få refrenget til å henge sammen med melodien i verset, forteller Linda. -Deretter fikk vi jobbet frem refrengteksten, også laget vi et vers nummer to, for at dette skulle bli en sang slik “vanlige” sanger er. Sangen avsluttes med å synge refrenget to ganger. Til slutt, etter en demokratisk prosess med mange innspill, fikk sangen navnet sitt: “To fugler flyr”

-Innimellom alt dette fikk elevene også litt tid til å prøve seg selv i GarageBand, lage melodilinjer eller sette sammen looper til litt kule, egne komposisjoner. Noen av disse skal vi prøve om vi kan få brukt til noe annet i klassen, forteller Linda.

Kjerneelementer: Lage musikk og oppleve musikk

Kompetansemål: leke med musikkens grunnelementer gjennom lyd og stemme, lage mønstre og sette sammen mønstrene til enkle improvisasjoner og komposisjoner, også med digitale verktøy
Norskeskolen