Lærerstudenter i praksis på DNSM:

Praksisukene er over for denne gang, og seks glade studenter fra Høgskulen i Volda har returnert til Norge med masse nyervervet praksiserfaring. Her forteller lærerstudentene om oppholdet sitt ved skolen vår, hva de gjorde, opplevde og lærte på Den Norske Skolen, Málaga:

Praksisstudentene fra Høgskulen i Volda 2023. Fra venstre: Annelin Rønstad Otterlei, Eline Stokkereit Vadset, Karete Vedeld Solvang, Maria Solheim Sandnes, Norid Rusten og Martine Fure.

Eline og Annelin (Praksis på barnetrinnet)

Eline Stokkereit Vadset og Annelin Rønstad Otterlei gjennomførte praksisen sin på barnetrinnet. Elin vil gjerne gi skolen tilbakemelding på at hun ble imponert over hvordan elever og lærere samarbeider og jobber på tvers av trinnene knyttet til det faglige, men også til det sosiale på skolen.

Eline underviste i norsk, matte, naturfag, samfunnsfag, KRLE og spansk på 3. trinn. Hun har også fått være litt i 1. og 2. klasse og undervist i spansk der. Selv har hun valgt å studere norsk og matte og litt andre fag enn hun fikk praktisert, nemlig pedagogikk og elevkunnskap, kunst & håndverk og spesialpedagogikk. Eline og Annelin hadde Linda Sakseide som sin veileder,

-Jeg er veldig takknemlig for alt jeg har lært av Linda, både av veiledning og råd, men også at hun har gitt meg mer motivasjon og inspirasjon til læreryrket, sier Eline. -Elevene i 3. klassen har vært helt fantastiske. De tok oss studenter godt imot og har gjort tiden og undervisningstimene i Spania mer givende og lærerike. Aldri har jeg vært i en klasse der elevene er så flinke til å hjelpe hverandre, til å inkludere andre i lek og være nysgjerrige og lærevillige, roser Eline.

Eline og Annelin fikk et spesielt minne fra klassen den siste timen hos 3. klassingene. Linda og elevene overrasket med et minnehefte der alle elevene skrevet en hilsen til oss med både tegninger og bilder. Timen avsluttet med en stor gruppeklem.

-Jeg vil absolutt anbefale andre studenter å ha praksis hos den norske skolen i Malaga. Dette har vært en opplevelse jeg ikke ville vært foruten. I denne praksisperioden har jeg fått erfart og jobbet mer med arbeidsoppgaver som er knyttet til yrket, enn jeg har gjort i tidligere praksisperioder i Norge. Jeg har fått deltatt i møter med PPT, i utviklingssamtaler, sendt ut mail til foresatte og delt ut og gitt tilbakemelding på lekser.

Maria og Karete (praksis på mellomtrinnet)

Maria Solheim Sandnes og Karete Vedeld Solvang studerer begge spesialpedagogikk og norsk. Maria tok i tillegg samfunnsfag, og Karete tar matte og engelsk. De fikk praktisert alle fagene sine, samt litt naturfag og kroppsøving, i 5. og 6. trinn, med Susanne Iversen som praksisveileder.

– Susanne har teke oss godt imot og er svært dyktig. Vi fekk gode tilbakemeldingar og tips gjennom rettleiing og observasjon. Hun var oppteken av å gje oss erfaringar med kontaktlærarrolla både i undervisningssituasjon og alt som følger med. Dette var veldig lærerikt og gav oss mange gode erfaringar. Vi set veldig pris på at Susanne alltid var positiv og møtte oss med eit smil.

– Vi har fått eit positivt inntrykk av skulen. Det verkar som at skulen har mykje fokus på inkludering og samhald. Sidan skulen er liten, er relasjonane på tvers av klassene gode. Det er positivt at skulen legg opp til felles aktivitetar på tvers av klasser, skriver jentene.- Elevgruppa var også interesserte og positive til oss som studentar. Dette synest vi var veldig kjekt.

– Vi synest halloweenfeiringa til skulen var ei ekstra kjekk oppleving å delta på, med halloween-catwalk der både elevar og lærarar kunne ha på kostyme og feire saman. Det var kjekt å sjå samhaldet dette skapte på tvers av klassene. Vi vil absolutt anbefale andre studentar til å søke om å få gjennomføre praksis ved den norske skulen i Malaga. Vi ser tilbake på praksisen som ei svært lærerik oppleving som har gitt oss mange gode erfaringar som vi vil ta med oss vidare, avslutter Maria og Karete.

Martine og Annelin koser seg på catwalken under skolens Halloweenfeiring.

Martine og Norid (praksis på ungdomstrinnet)

Martine Fure og Norid Rusten Halnes gjennomførte praksisperioden sin på ungdomstrinnet. Martine, som tar master i samfunnsfag og har tilleggsfagene matematikk og KRLE, underviste i alle disse fagene i tillegg til valgfag der begge studentene hadde ansvar for faget fysisk aktivitet og helse. Norid som tar samfunnsfag, norsk og spesialpedagogikk, fikk også øvd seg som lærer i egne fag. Veilederne deres var Nina, Tiril, Vegard og Petter, som de betegner som meget dyktige og hjelpsomme.

-Før og etter undervisningstimene jeg holdt var det veiledningssamtale der veilederne våre kom med gode tilbakemeldinger og anbefalinger, forteller Martine. -Alle tre var lette å snakke med, og de var åpne når jeg delte ideene mine. Det var veldig kjekt å få samarbeide med dem, sier hun. Gjennom observasjon og veiledningssamtaler ga de gode tips, delte gode erfaringer og hjalp meg til å bli bedre og tryggere i klasserommet og med elevene, sier Norid. De var opptatt av å høre våre refleksjoner og tanker, og la til rette for at vi skulle få en best mulig opplevelse i timene, skriver hun.

-Den Norske Skolen, Málaga er nokså forskjellig sammenlignet med de skolene jeg har jobbet på før, og det er egentlig mye positivt jeg har sett. Det første er at klassene er mye mindre og det har mye å si når en underviser. Man får mulighet til å følge opp elevene bedre og det er lettere å danne en relasjon med de. Noe som vi ikke har i Norge er lunsj sammen med elevene, og dette var noe jeg såg fram til hver dag fordi jeg fikk sitte med elevene og høre på hva de hadde å fortelle. Maten var også en stor pluss her. Som student følte jeg meg veldig velkommen på denne skolen, vi fikk alt det vi trengte for å kunne få en best mulig start og det er noe jeg setter stor pris på, sier Martine.

Norid forteller at hun under denne praksisen har opplevd mye fint og lært mye. -Jeg hadde blant annet naturfag denne praksisen, som er ett fag jeg ikke har på høgskolen. Der la vi opp til ett naturfagsforsøk på laben, som jeg var veldig spent på hvordan ville være. Det ble en veldig fin opplevelse, som jeg tror både jeg og elevene lærte mye av. Jeg fikk ett godt innblikk i hvor mye læring som kan skje gjennom praktisk arbeid, men også i undervisning utenfor det ordinære klasserommet, forteller hun.

-Elevene på ungdomstrinnet på skolen her har et veldig godt miljø på tvers av trinnene, og de har vist det i friminutt og valgfag. Jeg har fått se hvordan alle elevene jobber, og opplevde at dette er elever som ikke vil gi opp når det kommer et hinder. De er åpne og pratsomme både i og utenfor klasserommet, noe jeg syns er kjekt siden det en fin måte å bli kjent på, legger Martine til.

-Det var ekstra fint å se engasjerte elever som opplever framgang, stiller spørsmål og diskuterer med hverandre. Akkurat det er en av grunnene til at jeg vil jobbe på skole, forteller Martine. -Det har også vært utfordrende og veldig lærerikt å holde så mange timer i uka fordi det er ikke vanlig når en har praksis i Norge. Det sørget for at jeg fikk øvd meg på å holde styr på flere temaer samtidig.

Begge ungdomstrinnspraktikantene anbefaler skolen som praksisplass for studenter.- Her fikk jeg holde over 10 timer i uka alene noe en sjeldent får i praksis i Norge, sier Martine. -Det har gitt meg masse erfaring med å planlegge flere timer om gangen som er realistisk når en begynner å jobbe. Her får en også oppleve kulturforskjeller, noe som jeg syns er veldig interessant, avslutter hun.

Vi på DNSMálaga vil ønske dere alle hjertelig velkomne til læreryrket. Vi hadde stor glede og nytte av å ha dere hos oss i praksis og har tro på at dere kommer til å bli gode lærere. Lykke til videre med utdanningen!

Norskeskolen