Kunstverk med blyant

Porttrettegning med blyant er en egen kunstform i seg selv, og våre niendetrinnselever har jobbet med denne teknikken. De fikk selv velge et fotoportrett som de skulle gjengi, og dokumentere prosessen underveis.

Proporsjon og gråskala

Bildet elevens valgte måtte være i god kvalitet, viktig å kunne se detaljene ordentlig, og bildet ble oppskalert til A3 slik at proporsjonene skulle bli riktige. Når alle detaljer var skissert på riktig plass, var neste oppgave å se på gråskalaen i bildet.

-Du kopierer det du ser: Vi tegner mørkegrått der vi ser det, lysegrått der det finnes osv. Tenk på hva man faktisk ser, og ikke tenke på hva som burde vært der, oppfordret kunst- og håndverkslærer Marie Cygnel Sennerby i oppgaveteksten.

I dokumentasjonen fra idé til ferdig produkt, ville Marie at elevene skulle ta bilder av, og beskrive arbeidsprosessen, og om hva som var vanskelig og hva som var lett. Skal vi dømme etter resultatene var det mange kunstnerspirer som opplevde mestring gjennom denne oppgaven.

De fleste elevene valgte kjendiser å portrettere. Kjenner dere igjen noen av disse ansiktene? Utstillingen henger i trappen mellom 2. og 3. etasje, om du vil komme og se den selv.