Kunst- og håndverk med PS-Touch


Bildebehandling engasjerer. Her samarbeider guttene og viser hverandre morsomme funksjoner.

Kunst- og håndverkslærer Lise Marí Johansen går igjennom dagens oppgave med syvendetrinn. – I dag skal dere jobbe med bilderedigering, sier hun. Dere kan bruke hvilket program dere vil, men jeg anbefaler at dere prøver ut mulighetene i appen «PS Touch» først. Der er det veldig mange muligheter, sier hun.

Oppgaven elevene skal levere, må inneholde endel kriterier for å bli godkjent. Arbeidene må være godt gjennomtenkt, og det skal foreligge en idéliste på minst fem punkter før de setter i gang. Bildet skal kombineres med en tekst, og teksten må harmonere med bildet både i form og innhold. – Teksten kan for eksempel være et dikt, en sangstrofe eller et visdomsord, forklarer Lise Marí .

Elementer fra flere bilder kan godt kombineres, men Lise Marí vil ikke se «billige» løsninger som snakkebobler og andre standardelementer. Det ferdige produktet skal også hovedsaklig inneholde bilder elevene har fotografert selv.

 
I Jesper sitt arbeid kombinerer han kunstverket “Srik” av Munch med kameraten Daniels ansikt.  

Det er stor variasjon i hvordan elevene velger å løse oppgaven. Tekstene er nok dypere og mer sentrale blant jentenes arbeider til å begynne med. Flere av guttene jobber godt med ideer rundt å kombinere bilder av kunst med sine egne ansikter. Elevene er flinke og hjelper hverandre med å fjerne bakgrunner. Noen skrekkbilder fra nettet blir forkastet og ikke alle tekstene harmonerer så bra til å begynne med. Da er det bra å enkelt kunne redigere bort noe og ikke måtte hente et nytt ark og starte på nytt. Det tar ikke så lang tid før de fleste har satt sammen og redigert et bilde og en tekst de kan være stolte av.

Tekst og bilder ved
Nina C. Kaasin Simarud

Applikasjonsinformasjon:
PS-Touch er et bildebehandlingsprogram laget av Adobe Photoshop og finnes i versjoner tilpasset både Phone, Mac, iPad og PC. Skolen bruker en gratisversjon av denne, siden den inneholder nok funksjoner for undervisningsnivået, og er intuitiv og enkel i bruk. Les mer om applikasjonen her: PS-Touch

Norskeskolen