Kjør debatt!

– I en periode nå, har 7. trinn jobbet med argumenterende tekster i norsk, begynner kontaktlæreren deres, Marianne Grønmo. -Elevene har skrevet leserinnlegg, laget memes og debattinnlegg. Klassen har hatt flere debatter om ulike temaer, som: «Bør barn få penger for å hjelpe til hjemme?», «Bør alle fritidsaktiviteter være gratis for barn?», «Kan gratis kollektivtransport være med på å bedre miljøet». Alle disse debattene har hjulpet elevene med å lære om hvordan man skal fremme sin sak, være tydelig, holde seg til temaet og å vente på tur.

-To fingre i været for direkte replikk til siste innlegg.
Stort engasjement - her sitter det forskere og medisinutviklere..
Hvem er mest verdt? Dine kjære kan leve lenger, men da må vi kunne teste ut på levende organismer..
-En replikk til det der..

Debatt på “direktesendt TV”

Da syvendetrinn startet arbeidet med temaet debatt og argumenterende tekster, bestemte de seg tidlig for å forberede en litt større, godt forberedt debatt. Elevene valgte problemstillingen «Er det greit å bruke forsøksdyr til testing av medisiner og kosmetikk?» Som debattema, og fikk en time til å forberede seg sammen i gruppe. Etterpå jobbet de med å  finne flere argumenter hjemme.

Klasserommet ble omgjort til et egnet debattlokale, og elevene kledde seg profesjonelt, og inviterte media (les: Skolens markedsansvarlig med kamera) til å dokumentere debatten.

Under forberedelsene trakk hver enkelt elev en lapp som sa om de skulle være for eller imot problemstillingen i debatten. Gruppen som var “mot” startet debatten. Argumentene var varierte, meget aktuelle og provoserende:

«Vi mener at dyretesting burde være ulovlig fordi det er dyreplageri. De dyrene blir tatt fra friheten sin og behandlet som de er leker og ikke levende skapninger.»

-Er det riktig å bruke dyr til forskning på nye medisiner? -Er det greit å teste ut stoffer på dyr som skal brukes i kosmetikk? Lovverket er per dags dato uklart hvor grensene går. Reglene sier: De skal være lovlige, det skal være av høy vitenskapelig kvalitet og de skal være etisk forsvarlige. -Men hva er egentlig høy nok kvalitet og hvor går grensen for hva etisk forsvarlig er?

Dyrevernere advokater og ildsjeler - Vi trenger ikke dyreforsøk i 2024!
-Respekt for ALLE levende skapninger!
Ordstyrer Marianne krysser av, og sørger for at alle får kommet med sitt.
Alle vil redde liv, og har både personlige og profesjonelle innlegg i debatten.
-Respekt for ALLE levende skapninger!

Panelet som fremmet forskning på dyr sto hardt tilbake:

«Bruk av dyr til forskning er noe mennesker bør bruke for å overleve. Dette er avgjørende på mange måter. Livet til mange mennesker, ikke bare et lite dyr står på spill. Bruk av dyr til forskning er avgjørende for medisinsk forskning og utvikling. Gjennom å bruke dyr til forskning kan forskere forstå hvordan vi kan stoppe mange smittsomme og farlige sykdommer. Ved å bruke dyr kan de også finne flere legemidler.»

Videre haglet det gode argumenter fra begge sider. Panelet som var imot dyretesting fremmet ny forskning på roboter og celler tatt fra mennesker, mens motargumentene gikk på om vi kan stole på den nye teknologien, og om det er trygt å deretter teste det direkte på mennesker, uten å gå veien om dyretesting. Begge sider la fram statistikk, tidligere forskning og suksesshistorier.

Læreren til klassen er imponert over hvor mye kunnskap elevene greide å tilegne seg om temaet. Hun er spesielt imponert over hvor mye kompetanse de har fått innen argumentasjon, presentasjon og profesjonalitet. Debatten ble så bra, at da vi etterpå så en debatt fra NRK, var vi alle enige om at vår debatt var vel så proff som ekspertenes debatt på nasjonalt TV.

– Vi er like gode som dem!

Debatt, med dress og presse. Argumentene haglet og temperaturen var høy.
Norskeskolen